Svět je na pokraji globálního válečného konfliktu. Napětí mezi světovými rivaly se vyostřuje, varovala zpráva Vojenského zpravodajství. (Ilustrační foto)

Svět je na pokraji globálního válečného konfliktu. Před vypuknutím války varovala výroční zpráva Vojenského zpravodajství za rok 2019. Napětí mezi světovými rivaly – Spojenými státy, Ruskem a Čínou – se zvyšuje. Vede navíc k rozporům i mezi dosud deklarovanými spojenci. 

„V průběhu roku 2019 se svět přiblížil konfliktu jako důsledku narůstající polarizace zájmů, názorů a rozdílných postojů, pokračující proměny dosavadního velmocenského uspořádání, prohlubující se multipolarity a úpadku principů mezinárodního práva,“ uvádí zpráva.

Podle zpravodajců došlo ke zpochybňování role mezinárodních institucí, vojenských aliancí, odzbrojovacích dohod, resp. záruk a jistot, které deklarovaly a poskytovaly.

Tvrdí, že byly zpochybněny i samotné jistoty dosavadního uspořádání světa.

Zmanipulované myšlení, chybná východiska, neobjektivní závěry a z nich plynoucí jednání, spolu s absencí vědomí odpovědnosti, vyústily k nárůstu napětí mezi globálními rivaly: Spojenými státy americkými, Čínou a Ruskem.

Kromě toho ale měly za důsledek také rozpory mezi dosud deklarovanými blízkými spojenci.

Tajná služba uvedla, že otevřená konfrontace není chápána jako hrozba, ale je vnímána jako příležitost – těmi, kdo se domnívají, že by v konfliktu mohli být úspěšnější.

„S tím je spojena ideologizace a další polarizace postojů a názorů, a to jak mezi jednotlivými státy (jejich bloky), tak mezi společenskými skupinami. To je o to patrnější, čím jsou lidé na technologiích závislejší a problémy a konflikty řeší odosobněně jejich prostřednictvím resp. elektronickou cestou,“ píše se ve zprávě.

Možný konflikt globálního charakteru, ke kterému svět současnosti směřuje, je podle Vojenského zpravodajství zatím v první fázi své přípravy.

„Probíhá formování myslí těch, kdo budou schopni a ochotni se do něj aktivně zapojit a jsou postupně definovány technologické nástroje, kterými by mohl být veden,“ upozornili.

Zpravodajci varovali, že pokud lidé nebudou schopni odhadnout a vyhodnotit následky vlastních činů, může chybná instrukce či povel díky propojenosti současného světa zahájit procesy, které povedou ke vzájemnému zničení.

„Stále však není pozdě tento proces zvrátit a pokusit se změnit konfrontační přístup ve snahu po nalezení společných cílů, přístupů a využití velkého tvůrčího a tvořivého potenciálu, kterým lidstvo v globálním měřítku disponuje,“ uzavřeli.

S pomocí nejmodernější techniky a technologií je podle Vojenského zpravodajství možné nejen rozpoutat nesmyslný konflikt nebo silně vyostřit vzájemné soupeření, ale i vyřešit i řadu palčivých a stále narůstajících problémů, před kterými dnešní lidská společnost stojí. (pel)