Na zemědělské dotace uvolní ministerstvo v příštím roce 3,8 miliardy korun. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Ministerstvo zemědělství rozdělí v roce 2021 celkem 3,8 miliardy korun z národních dotací, schválila vláda. Do odvětví živočišné výroby je určeno celkem 2 527,4 milionů korun, do rostlinné výroby pak 501,4 milionů korun. Do potravinářství zamíří 578 milionů korun a na ostatní aktivity 193,2 milionů korun.

Resort o tom informoval na webu.

„Jsem velmi rád, že se podařilo na národní dotace pro rok 2021 zajistit stejnou výši finančních prostředků jako v předešlém roce, tedy 3,8 miliardy korun. Prioritou i nadále zůstává podpora živočišné výroby, pro kterou je alokováno více než 2,5 miliardy korun,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Důvodem je podle něj snaha bránit nepříznivému vývoji některých odvětví živočišné výroby, která je nezbytná pro zachování zaměstnanosti a rozvoj na venkově.

„Za klíčovou považuji také podporu sektoru potravinářství, pro který je určeno celkem 578 milionů korun. V případě, že se podaří zajistit další navýšení finančních prostředků v průběhu roku 2021 jsem připraven posílit právě dotační programy zaměřené na podporu živočišné výroby a potravinářství,“ doplnil.

Do návrhu rozpočtu dotačních programů v zemědělství pro rok 2021 je nově zařazen také Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství, a to tak, aby mohl být v případě potřeby ihned spuštěn.

Program je určen pro případy vzniku škod způsobených přírodními pohromami, mimořádnými událostmi, nepříznivými povětrnostními podmínkami a velkými průmyslovými haváriemi. Financován bude na základě příslušného usnesení vlády.

Kromě toho připravilo ministerstvo zemědělství kompenzační program Agricovid potravinářství pro potravináře, kteří mají ztráty kvůli pandemii covid-19.

Vláda k tomuto účelu schválila výdajový rámec až 3 miliardy korun, pravidla programu ještě musí potvrdit Evropská komise.

„Chceme dotací Agricovid podpořit naše potravináře, jejichž ztráty jsou kvůli nákaze Covid-19 značné. Očekávaný propad celého sektoru je přibližně 6 miliard korun měsíčně. Nejvíce zasažen je masný průmysl, mlékárenství, pekárny, vinařství, ovocnářství a bramborářství. Budeme se snažit podporu vyplácet co nejdříve,“ vysvětlil Toman.

Nárok na dotaci vzniká, pokud celkové příjmy klesly mezi začátkem března a koncem listopadu letošního roku nejméně o 25 procent v meziročním srovnání. Maximální sazba je až 200 tisíc korun na jeden podnik a až 20 tisíc korun na jednoho zaměstnance.

Podpora může dosáhnout až 75 procent celkového poklesu příjmů ve srovnání s rokem 2019, maximálně dotace může být až 800 tisíc euro (cca 21,6 milionu korun) pro potravináře a 100 tisíc eur (cca 2,7 milionu korun) pro zemědělce. (pel)