Charitativní aukce pořádaná asociací podnikatelek ve prospěch hospicu ve Frýdku-Místku vynesla 50 tisíc korun. (Ilustrační foto)

V páteční dobročinné aukci ve prospěch mobilního hospicu Charity Česká republika se dražila umělecká díla od celkem 30 autorů. Aukci uspořádala Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM), jejíž prezidentka Kateřina Haring výtěžek aukce ve výši 50 000 korun předala zástupcům Charity ČR ve Frýdku-Místku. Záštitu nad dobročinnou dražbou převzali náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo, senátor Jiří Carbol a náměstek primátora Frýdku-Místku Marcel Sikora.

Mobilní hospic nabízí pro lidi v závěru života péči lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního v domácím prostředí. Společně pomáhají nemocnému zvládat bolest a další průvodní jevy terminální fáze onemocnění.

„Jde již o druhý ročník dobročinné aukce, na které jsme spolupracovali společně s Charitou ČR. Jsem moc ráda, že se nám podařilo v této složité době aukci úspěšně zorganizovat a že její výtěžek pomůže podpořit péči o nevyléčitelně nemocné. Peníze konkrétně pomohou při nákupu auta,“ uvedla prezidentka ČMAPM Kateřina Haring.

Mezi 115 draženými uměleckými díly byly obrazy, grafiky, fotografie, sochy a keramika od třicítky autorů včetně Jiřího Štreita, Daniela Balabána, Jiljí Hartingera, Ireny Budweiserové, Jana Odvárky, Dagmar Sofie Molinové, Magdalény Novákové a dalších.

Charita Frýdek-Místek funguje jako nestátní nezisková organizace poskytující široké spektrum sociálních služeb od roku 1992, organizačně spadá pod Charitu České republiky.

Cílovou skupinou uživatelů jejích služeb jsou senioři, lidé s psychickým onemocněním a mládež ohrožená sociálním vyloučením.

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek byla založena jako dobrovolné profesní sdružení v roce 1995 a dnes sdružuje na 150 podnikatelek.

Za 25 let své existence pomohla tisícům podnikatelek v profesním vzdělávání a růstu prostřednictvím nabídky individuální podpory, kurzů, konferencí a projektových aktivit.

V České republice ČMAPM spolupracuje s podnikatelskými subjekty, ale také se státními organizacemi na úrovni státní správy i samosprávy.

V zahraničí ČMAPM spolupracuje mimo jiné s Celosvětovou asociací podnikatelek a manažerek FCEM, v níž Kateřina Haring působí jako místopředsedkyně pro oblast Evropy.

ČMAPM letos v souvislosti s koronavirovou krizí a jejími negativními hospodářskými dopady spustila na jaře kampaň #CHOOSE WOMEN, iniciovanou původně OSN.

Prostřednictvím této kampaně může veřejnost podpořit lokální byznysmenku, jejíž služeb využívá, a je s nimi spokojena. Kampaň běží již půl roku roku, a za tu dobu pomohla stovkám malých podnikatelek a živnostnic.

Iniciativa ČMAPM zaznamenala řadu pozitivních ohlasů jak u veřejnosti, tak přímo mezi zapojenými podnikatelkami napříč regiony. Zvláště ji oceňují ty, kterých se přímo dotkla opatření přijatá v souvislosti s pandemií.

Prezidentka asociace Kateřina Haring také od jara moderuje sérii podcastů Podnikatelka na zpravodajském serveru INFO.CZ, kde každý týden v 90minutovém rozhovoru představuje příběhy známých i neznámých podnikatelek. (pel)