Rada Evropy zkritizovala Česko za nedostatečnou výuku romštiny na základních a středních školách. (Ilustrační foto)

Rada Evropy (RE) vytkla Česku, že téměř nevyučuje romštinu na základních a středních školách. Současně vyzvala Českou republiku, aby pokračovala v ochraně a integraci menšinových jazyků. 

„Romštinu lze studovat na mnoha vysokých školách ale její výuka na veřejných základních a středních školách je stále velice omezená,“ uvedla Rada Evropy ve zprávě zveřejněné na webu.

Výuka romštiny je v současné době pouze na jediné základní škole, a to ZŠ Floriána Bayera v Kopřivnici. Střední školy vyučující romštinu jsou v Česku celkem dvě – v Jihlavě a Českém Krumlově.

České orgány uznávají, že „podpora systematické výuky romštiny je stále nedostatečná“.

Překážkou pro rozšiřování výuky na další školy je podle úřadů nízký zájem romských rodičů a nedostatek učitelů romského jazyka.

Výbor odborníků v té souvislosti upozornil, že mnoho romských rodičů zastává názor, že mluvit romsky v rodině je dostatečné pro zvládnutí tohoto jazyka a dává přednost tomu, aby jejich děti upřednostňovaly ve škole učení češtiny.

„Pokud by však výuka romštiny měla být skutečně nabízena v příslušných obcích a zvyšovalo by se povědomí rodičů o silných výhodách dětí při získávání úplné gramotnosti jejich mateřského jazyka, tento přístup by se změnil,“ je uvedeno ve zprávě.

Rada Evropy České republice doporučila, aby zintenzivnila dialogy se zástupci mluvčích Romů s cílem vypracovat strategii zavádění romštiny do předškolního vzdělávání a rozšířit její výuku do hlavního proudu základního a středního vzdělávání.

RE ale naopak Česko pochválila za chystané projekty výuky němčiny na základních školách v Chebu a Jablonci nad Nisou nebo za aktivity na podporu moravské chorvatštiny. (pel)