Česko v roce 2020 splnilo podmínky čerpání evropských dotací, uvedlo MMR.

Česko v letošním roce splnilo pravidla pro čerpání dotací Evropské unie (EU). Nemusí tak v současném programovém období 2014 až 2020 do Bruselu vracet žádné peníze. Naposledy vracela ČR do evropského rozpočtu 26,4 miliardy korun. 

Informovalo o tom ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v tiskové zprávě.

„Veškeré peníze zůstanou v České republice a budou využité na rozvoj naší země. Pravidlo n+3 jsme splnili u všech programů už třetí rok po sobě, což ukazuje, že se nám fondy EU nadále daří čerpat úspěšně,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

Při čerpání evropských dotací se používá takzvané pravidlo n+3. V praxi to znamená, že státy musí dotace přidělené pro určitý rok vyčerpat do tří let.

Například finanční prostředky alokované pro členský stát pro rok 2017, musí být reálně vyčerpány nejpozději do konce roku 2020.

„V dodržení pravidla si nejlépe vedl Program rozvoje venkova následovaný Operačním programem Zaměstnanost,“ dodala Dostálová.

Česká republika má v programovém období 2014 až 2020 k dispozici až 624 miliard korun. Doposud využila 341 miliard, což je asi 54 procent z přidělených peněz na uvedené roky.

Jen za rok 2020 bylo ke konci srpna příjemcům proplaceno 68 miliard korun. Evropská komise byla požádána o proplacení téměř 64 miliard korun.

Navíc se schválilo přes 53 tisíc nových projektů (z toho téměř 46 tisíc v Programu rozvoje venkova) za dalších 73,4 miliard korun. Peníze ze současného období 2014 až 2020 je možné čerpat až do konce roku 2023.

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 30. června 2020 zaplatila do rozpočtu EU 648,8 miliard korun a získala 1,51 bilionu korun. Celkem Česko dosud získalo z EU o 859,9 miliardy korun více, než do něj odvedlo. (pel)


„Evropské dotace“ příjemcům v České republice uhradili zejména daňoví poplatníci z těch členských států Evropské unie, jež jsou tzv. „čistými plátci“, tedy které z peněz získaných zdaněním svých občanů a svých firem odvádějí do rozpočtu EU více prostředků, než z kolik z tohoto rozpočtu čerpají pro svoji potřebu.

„Čistými plátci“ jsou v EU tyto státy: Německo, Itálie, Velká Británie, Francie, Dánsko, Nizozemsko, Finsko, Rakousko a Švédsko.