Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) doporučil státům Evropské unie vrátit dotace za 485 milionů eur (12,9 miliardy korun). (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Státy Evropské unie stále častěji podvádějí s dotacemi. Zvyšuje se hlavně počet podvodů ohledně dotací na ekologické a udržitelné projekty. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) doporučil, aby se do rozpočtu EU vrátily prostředky ve výši 485 milionů euro (12,9 miliardy korun). 

OLAF to uvedl na webu v každoroční zprávě.

„V posledních několika letech pozorujeme rostoucí tendence, pokud jde o podvody v souvislosti s finančními prostředky EU na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Hlavní kapitola naší výroční zprávy popisuje rostoucí práci úřadu právě v boji proti podvodům v oblasti životního prostředí,“ uvedl generální ředitel úřadu Ville Itälä.

Zmínil, že je to obzvláště aktuální, protože klíčovou součástí úsilí EU o oživení je Zelená dohoda.

OLAF v loňském roce úspěšně uzavřel 181 vyšetřování a vydal příslušným vnitrostátním
orgánům a orgánům EU 254 doporučení. Úřad doporučil, aby se do rozpočtu EU vrátily prostředky ve výši 485 milionů euro (12,9 miliardy korun).

Mezi nejčastější podvody patřily tajné dohody a manipulování zadávacích zařízení nebo přeshraniční podvody, které ztěžují odhalení.

Časté jsou také podvody zaměřující se na projekty ve třetích zemích nebo podvody zacílené na finanční prostředky pro výzkum.

Dále to je to také pašování a padělání za pomoci zahraničních sítí.

Úřad například doporučil získat zpět 3,3 milionu euro (87,7 milionů korun) poté, co odhalil pokus narušit zadávací a nabídkové řízení na nákup pletacích strojů z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pořizovatelé a dodavatelé v rámci čtyř různých projektů financovaných Unií se tajně domluvili, že budou prodávat a nakupovat stroje za nadhodnocenou cenu a odsávat prostředky z fondů EU, které následně vyperou.

V roce 2019 OLAF rovněž uzavřel vyšetřování, v jehož rámci vydal doporučení získat zpět prostředky ve výši téměř 1,5 milionu euro (39,8 milionu korun), které měly sloužit jako naléhavá pomoc civilnímu obyvatelstvu zasaženému konfliktem v Sýrii, avšak místo toho končily skrze sofistikovaný systém podvodů v kapsách bývalých zaměstnanců nevládní organizace.

V rámci tzv. aféry „Dieselgate“ OLAF odhalil, jak byly prostředky EU určené na výzkum ke snížení emisí z vozidel místo toho použity k vyvinutí motoru vybaveného nechvalně známým
odpojovacím zařízením, aby bylo možno obejít předpisy EU o emisích.

V průběhu celého roku 2019 vyšetřoval OLAF případy obchodu s ohroženými druhy a nezákonné těžby dřeva, mj. i z chráněných lesů, a jeho dovozu do EU.

Úřad loni zabavil více než 251,4 milionu pašovaných cigaret. V roce 2019 úřad rovněž uzavřel několik vyšetřování podezřelých zásilek tabáku do vodních dýmek, které vstoupily na území členského státu EU. Související ztráta příjmů se odhadovala přibližně na 14 milionů euro (372 milionů korun). (pel)