Šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý se dostal do střetu zájmů: Má hájit zájmy podnikatelů proti Babišově vládě, ale tato vláda Dlouhého nominovala do čela mezinárodní OECD. (Ilustrační foto)

Kauza sporné „dvojkandidatury“ Vladimíra Dlouhého do čela Hospodářské komory a současně na pozici šéfa OECD má bizarní obrysy dalšího monstrózního střetu zájmů, jenž nese přímo babišovské rozměry. A to nejen proto, že premiér Babiš má v celé kauze také prsty.

Dosavadní prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý opětovně kandiduje do čela této „komory“, tedy mocné zájmové skupiny, která má v Česku hájit zájmy podnikatelů proti vládě. Na tom by samo o sobě nebylo nic divného ani špatného.

Rozporuplné je to, že Dlouhý současně kandiduje na post generálního tajemníka mezinárodní Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Problém je v tom, že Dlouhého na šéfa OECD nominovala národní vláda. Tedy tatáž vláda Andreje Babiše, vůči které má Dlouhý jako prezident Hospodářské komory hájit zájmy podniků a firem z České republiky…

Na světě je tak další střet zájmů související s premiérem Babišem, i když je v tomto případě hlavním aktérem někdejší ministr průmyslu a současný prezident HK Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR. Podle zákona má HK hájit zájmy podnikatelů ze všech oborů a ze všech regionů s výjimkou oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR).

Hájit zájmy podnikatelů v praxi znamená jediné: hájit zájmy podnikatelů vůči exekutivní moci, tedy vůči vládě ČR, která je nejdůležitějším orgánem, jež může ohrožovat (regulacemi, daněmi, apod.) zájmy podnikatelů. O zákonech sice rozhoduje parlament, ale jeho činnost je v oblasti regulací a daní zásadně ovlivněna návrhy a konáním vlády ČR.

Není proto divu, že uvedený postup Vladimíra Dlouhého (dvojkandidatura do čela HK a OECD) vyvolal doslova bouři. Na jeho „kandidaturním střetu zájmů“ nic nemění ani fakt, že Dlouhý je připraven se v případě zvolení generálním tajemníkem OECD vzdát funkce v tuzemské Hospodářské komoře.

Viceprezidenti proti Dlouhému

Proto Dlouhému se v otevřené výzvě (viz níže) postavili viceprezidenti Komory.

„Odmítáme však, aby Vladimír Dlouhý vykonával pozici prezidenta Hospodářské komory ČR, když zároveň s posvěcením vlády kandiduje na funkci generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).“

„To zakládá důvodné obavy ze střetu zájmů. Prezident Dlouhý nemůže být silným oponentem vlády a tvrdě prosazovat zájmy podnikatelů, když byl nejen touto vládou nominován, ale zároveň ministr zahraničí a členové vlády jsou povinni spolupracovat vést kampaň V. Dlouhého,“ konstatovali Bořivoj Minář, Irena Bartoňová Pálková a Roman Pommer.

Dlouhého proto na zasedání prezidia Komory vyzvali, aby se funkce prezidenta HK vzdal. Dlouhý rezignovat odmítl. Situaci tak bude řešit představenstvo Hospodářské komory.

Hospodářská komora má volit svého nového prezident již ve čtvrtek 30. července 2020. O tříletý mandát se opět uchází i Vladimír Dlouhý, který v 90. letech minulého století působil jako ministr průmyslu a jenž se před několika lety ucházel o funkci prezidenta České republiky.

Proti němu do čela HK kandiduje viceprezident komory Bořivoj Minář. Ten tvrdí, že Dlouhý není pro Hospodářskou komoru tím správným zástupcem.

„Nebylo z jeho strany možné očekávat nějakou razanci vůči politikům. Ti lidé, vůči kterým by se měl vymezit, jsou jeho bývalí kolegové či podřízení. Bývalý politik prostě nemůže být zástupcem podnikatelské samosprávy,” uvedl Minář.

Vláda nominovala Dlouhého

Babišova vláda nominovala Dlouhého na pozici generálního tajemníka Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) již v březnu letošního roku.

Dlouhý na svoji obranu uvedl, že se vládní nominace na funkci tajemníka OECD „nezrodila v jeho hlavě“. S tím, že ho v této věci ve druhé polovině loňského roku oslovilo ministerstvo zahraničních věcí.

„Já jsem se rozhodl po delším rozmýšlení přijmout,“ řekl Dlouhý Právu.

Podle Dlouhého není dvojí kandidatura (tedy do čela HK a na post tajemníka OECD) z právního hlediska konfliktem zájmů.

V práci pro komoru chce prý pokračovat přinejmenším do té doby, než bude rozhodnuto o jeho případném odchodu do OECD. Nový tajemník OECD se má ujmout funkce 1. června roku 2021. Bude-li zvolen do čela OECD, chce Dlouhý z vedení komory odejít.

„Z pracovního hlediska výkon těchto dvou funkcí slučitelný není, na sněmu v květnu 2021 bych rezignoval,“ vysvětlil Dlouhý.


Výzva viceprezidentů Hospodářské komory ČR

Vážené členky, vážení členové Komory,

Dne 21. 4. 2020 se konalo prezidium HKČR za účasti prezidenta Hospodářské komory ČR, Vladimíra Dlouhého a viceprezidentů Bořivoje Mináře, Ireny Bartoňové Pálkové, Romana Pommera a Michala Štefla (on line). Mimořádným bodem jednání bylo vyzvání prezidenta Komory Vladimíra Dlouhého, aby na svou funkci rezignoval a do řádného sněmu pověřil vedením Komory jednoho ze svých viceprezidentů. Důvodem je kandidatura prezidenta Dlouhého, odsouhlasená vládou ČR dne 9.3.2020.

Vladimír Dlouhý v současné době zastává více funkcí. Kromě pozice prezidenta Hospodářské komory je například členem Národní ekonomické rady vlády, poradcem prezidenta České republiky Miloše Zemana, členem komisí nebo různých dozorčích rad. Hospodářská komora potřebuje prezidenta, který se jí bude nyní a v časech budoucích věnovat na sto procent. 

Další pracovní aktivity prezidenta V. Dlouhého jsme respektovali, i proto, že nekolidují s funkcí a pozice prezidenta Komory není honorovaná. Odmítáme však, aby Vladimír Dlouhý vykonával pozici prezidenta Hospodářské komory ČR, když zároveň s posvěcením vlády kandiduje na funkci generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). To zakládá důvodné obavy ze střetu zájmů. Prezident Dlouhý nemůže být silným oponentem vlády a tvrdě prosazovat zájmy podnikatelů, když byl nejen touto vládou nominován, ale zároveň ministr zahraničí a členové vlády jsou povinni spolupracovat vést kampaň V. Dlouhého.

Samotná pozice generálního tajemníka OECD sice není ve střetu zájmů, ale není slučitelná s pozicí prezidenta Hospodářské komory ČR. Velmi nás také zklamalo chování prezidenta Dlouhého, který představenstvo Komory o své kandidatuře neinformoval. O schválení své nominace věděl minimálně od 9.3.2020, o samotné nominaci ještě mnohem dříve. Měl tedy příležitost o nastalé situaci informovat na prezidiu, které se konalo 25.3.2020. Další příležitost promeškal 15.4.2020, kdy skončila lhůta pro hlasování představenstva o dalším postupu ohledně sněmu Komory. Prezident Dlouhý si na představenstvu nechal schválit, že Komoru povede nadále, přestože věděl o tom, že došlo ke schválení jeho kandidatury na pozici generálního tajemníka OECD (viz Usnesení vlády ze dne 9.3.2020 č.188), a o této skutečnosti představenstvo (před hlasováním)  ani neinformoval.

Vladimír Dlouhý byl proto na  prezídiu námi přátelsky vyzván, aby se funkce prezidenta vzdal. Nejedná se o žádný převrat. Vzhledem k nastalé situaci nemůžeme však nečinně přihlížet a čekat, jak se v budoucnu prezident V. Dlouhý rozhodne. Zájmy a mediální kampaň jednotlivce nesmí převažovat nad zájmy Hospodářské komory ČR. V čele Komory musí být člověk, u něhož nelze zpochybňovat jednotlivá rozhodnutí na základě jeho případných partikulárních zájmů a dalšího kariérního postupu. 

Hospodářská komora ČR v posledních obdobích často prohrávala v pro nás důležitých problematikách. Růst minimální mzdy, zrušení karenční doby, navýšení mezd při zaměstnávání cizinců, expanze CzechTrade a CzechInvest do krajů.. To je jen několik příkladů. Až příliš často jsme ustupovali konkurenčním organizacím, vládě a odborům. Prezident Dlouhý nevěnoval dostatečnou pozornost projednávání jednotlivých problematik uvnitř vedení Komory a choval se, jako kdyby měl od nás bianko šek na veškerá rozhodování. To nyní musí skončit, jinak bude ve vzduchu neustále podezření, že prezident Komory vyměňuje postoje Komory za možnost získat plusové body pro svou vlastní osobu.

Nacházíme se v nelehké době. Víme, že není ideální čas pro spory uvnitř Komory. I proto jsme zvolili otevřený, ale nekonfrontační přístup i s příslibem podpory pro jeho budoucí usilování o pozici generálního tajemníka OECD. Musíme ale dostát důvěře, kterou do nás vkládají čeští podnikatelé. Jsme největší podnikatelskou asociací v zemi. Sdružujeme více než 16 000 členů organizovaných v šedesáti komorách v regionech a ve 122.  oborových asociacích. Více než šedesát ze sta největších českých firem je členem HK ČR. Musíme zajistit, aby v nás podnikatelé opět viděli hlavního spojence, který bojuje za jejich zájmy. Hospodářská komora ČR musí sloužit podnikatelům, nikoliv propagaci svého prezidenta.

Celá problematika byla projednána dne 21.4.2020 na prezidiu HKČR a výsledkem je, že bylo odsouhlaseno a prezident HK ČR Vladimír Dlouhý  slíbil, že svolá představenstvo HKČR tak, aby mohla být celá záležitost představenstvem projednána nejpozději 23.5. 2020. Hlavním cílem zasedání představenstva je stanovit kdo, a jak bude jednat za HK ČR v mezidobí do řádného volebního Sněmu HK ČR, jehož konání se předpokládá v druhé polovině roku 2020.

V Praze 22.4.2020

Podepsáni viceprezidenti:

Bořivoj Minář, Irena Bartoňová Pálková, Roman Pommer