Předlužených obcí v Česku přibývá. Zákonem stanovené limity zadlužení v roce 2019 překročilo 549 obcí. (Ilustrační foto - redakční koláž)

Předlužených obcí v Česku přibývá. Zákonem stanovené limity zadlužení v roce 2019 překročilo 549 z celkového počtu 6253 obcí. Meziročně přibylo 32 obcí, které limit překročily. Bez dluhu loni v ČR hospodařilo 3612 obcí. Vyplynulo to ze zprávy o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2019.

Limit zadlužení nepřekročily ani Jihočeský, Plzeňský a Královéhradecký kraj.

Ministerstvo financí loni nemuselo žádné obci ani žádnému kraji v ČR pozastavit vyplácení daňových příjmů kvůli porušení pravidel rozpočtové odpovědnosti.

Územní samosprávné celky musí podle zákona hospodařit v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jejich dluhu nepřekročila 60 procent průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

Pokud obec či kraj toto pravidlo nedodrží, ministerstvo financí může pozastavit převod podílu na daňových výnosech.

Úřad zařadil šest obcí do kategorie s vyšší mírou rizika hospodaření. Jde o obce, které překročily všechny tři monitorující ukazatele, které úřad sleduje. Vedle dluhu jde o podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům a celkovou likviditu.

Všechna tři pravidla porušily v roce 2019 obce Ocmanice (kraj Vysočina), Naloučany (kraj Vysočina), Čestice (Královehradecký kraj), Olešnice (Královehradecký kraj), Doubek (Středočeský kraj) a Pnětluky (Ústecký kraj).

Zařazení do kategorie územních samosprávných celků s vyšší mírou rizika hospodaření však podle ministerstva nemusí nutně znamenat, že by dotčený subjekt hospodařil nezodpovědně či jinak nevhodně. Pouze to naznačuje vyšší pravděpodobnost možného rizika hospodářských problémů, a to zejména z důvodu vyššího zadlužení.

Další dvě obce, Prameny a Turovice, loni sice nepřekročily všechny tři ukazatele najednou, ale stav jejich hospodaření je dlouhodobě problematický. Obě obce měly loni nejvyšší podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, který udává míru zadlužení majetku dané obce nebo kraje.

Turovice jej měly na 658 procentech a Prameny na 260 procentech. Podíl aktiv krytý cizími zdroji by přitom neměl překročit 25 procent. Loni tuto hodnotu překročilo 132 obcí a sedm krajů.

Celková výše dluhu obcí v roce 2019 dosáhla 63,8 miliardy korun. U krajů šlo o 14,7 miliardy korun.

Obce v ČR v souhrnu v roce 2019 hospodařily s přebytkem 25,5 miliardy korun a kraje s přebytkem 5,8 miliardy korun. (sfr)