Zahraniční dluh České republiky vzrostl ke konci března na téměř 4,5 bilionu korun, uvedla ČNB. (lIustrační foto: Redakční koláž)

Zahraniční dluh České republiky už vyskočil ke konci letošního března na závratných 4,4954 bilionu korun. V 1. čtvrtletí tak stoupl o 112,1 miliardy korun. Oproti stejnému období v loňském roce byl vyšší o 103,5 miliardy korun.

Vyplynulo to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka (ČNB).

Dluh Česka vůči cizině tak odpovídá 79,2 procenta hrubého domácího produktu.

Zhruba tři čtvrtiny zahraničního dluhu připadaly na soukromý sektor. Zbývající část byla tvořena závazky veřejného sektoru, které zahrnují závazky vlády i soukromých subjektů garantované vládou a dluhy firem s většinovou účastí státu.

V 1. čtvrtletí byl podle centrální banky patrný růst zadluženosti vládního sektoru. Zvýšil se objem vládních dluhopisů držených zahraničními investory a čerpány byly také zahraničních úvěry. Podíl vládního sektoru na zahraničním dluhu činil 17,3 procenta.

U ostatních sektorů zahraniční zadlužení rovněž stouplo vlivem čerpání úvěrů a prodejem podnikových dluhopisů. Zahraniční závazky ostatních sektorů zaujímaly 41,6 procenta z celkového dluhu. (pel)