Plánované zvýšení potravinové soběstačnosti je drahý a nebezpečný nápad, ukázala studie Liberálního institutu. Ten varoval, že pozměňovací návrh je protispotřebitelský, neekologický, protiprávní a pomáhá dominantním hráčům jako je Agrofert. 

Upozornil na to server Novinky.cz.

„Jedno z hlavních poučení, které si můžeme vzít ze zkušeností řady zemí za uplynulých 150 let, je to, že posuny k politice potravinové soběstačnosti mohou skončit jedině tragédií,“ uvedl Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu a hlavní autor studie.

Pozměňovací návrh podává Skupina 25 poslanců v čele s Margitou Balaštíkovou (ANO) a Zdeňkem Podalem (SPD).

Ten podle předkladatelů „umožní regionálním výrobcům potravin lépe se prosadit na domácím trhu, pomůže udržet zaměstnanost na venkově a v konečném důsledku snížit uhlíkovou stopu, protože se omezí dovoz jídla přes celou Evropu“.

Poslanci navrhovali, aby se v roce 2021 v obchodech povinně prodávalo 55 procent českých potravin. Následně by se jejich podíl každý rok navyšoval o 5 procentních bodů až do roku 2027, kdy by dosáhl 85 procent.

Liberální institut ve své analýze navrhované hospodářské politiky ukázal, že všechny tři argumenty předkladatelů jsou liché.

Návrh zákona o potravinové soběstačnosti ekonomové institutu označili za absolutní ekonomický nesmysl.

Mojmír Hampl, ředitel Financial Sector Services v KPMG, bývalý viceguvernér ČNB a spoluautor studie, navrhuje, aby stát – když už chce – podporoval české výrobce při vlastních vládních nákupech, a nenutil k témuž spotřebitele.

„Obavy z nedostatku potravin na světovém trhu se ukazují spíše jako mylné. Pokud si uprostřed největšího omezení světové ekonomiky od druhé světové války lze objednat čerstvou sklizeň darjeelingského čaje přímo z plantáže, která dorazí do jednoho týdne, bylo by trochu přehnané domnívat se, že zítra nebudou brambory,“ komentoval Jiří Nohejl, hlavní ekonom Liberálního institutu a spoluautor studie.

Jedním z důsledků nuceného podílu tuzemských potravin by podle Liberálního institutu bylo snížení kvality potravin. Kvalitní domácí produkce jde totiž především na export, protože je pro místní spotřebitele příliš drahá.

V případě vynucené soběstačnosti tak budou kvalitní české potraviny stále putovat na export, ale už je nebudou nahrazovat kvalitní potraviny z dovozu. (pel)

ANO zarazilo snahu nařídit povinně 85 % českých potravin. Prý na popud Babiše

Zavedení povinného 85% podílu českých potravin na trhu zvedne ceny a omezí nabídku