Maďarsko zakázalo transsexuálům úřední registraci změny pohlaví.

Maďarská vláda Viktora Orbána prosadila v parlamentu zákon, který zakazuje transsexuálům lidem úředně změnit pohlaví. Lidé budou mít v dokladech od narození uvedeno biologické pohlaví, což znemožní právní uznání nové identity transgenderu. Dosud mohli na úřadě zažádat o změnu údajů, když se změnili z muže v ženu nebo naopak.

Novelu, podle které má být v matrice a v dokladech totožnosti uvedeno „biologické pohlaví založené na zrození a genomu“, přijali poslanci poměrem hlasů 134 ku 56, čtyři zákonodárci se zdrželi.

Organizace LGBTQ+ se obávají, že zákon posílí diskriminaci a netoleranci vůči transsexuálům.

„Je smutné a skandální, že se parlament rozhodl přijmout tento odporný zákon bez ohledu na obavy vyjádřené desítkami nevládních organizací a mezinárodních institucí, včetně Rady Evropy, Evropského parlamentu a různých orgánů OSN,“ řekl Tamás Dombos z vedení maďarského sdružení zastupujícího sexuální menšiny.

Podle organizace Amnesty International nová ustanovení „odporují mezinárodním a národním závazkům Maďarska ohledně dodržování lidských práv“.

Orbán už v roce 2018 přestal financovat genderová studia na univerzitách. Je toho názoru, že muži se rodí jako muži a ženy ženami, a není třeba proto o tom diskutovat.

Maďarský premiér proti LGBTQ+ komunitě ostře vystupuje. V jednom z rozhovorů k této otázce v minulosti sdělil, že homosexuálové „si mohou dělat, co chtějí, ale jejich svazky nemohou být státem uznány. Jablko nemůže žádat, aby se mu říkalo hruška“, napsal tehdy iRozhlas.cz. (pel)