Evropská komise chce zvýšit podíl ekologického zemědělství na 25 procent zemědělské půdy v EU.

Evropská komise chce v rámci své nové zemědělské strategie rozšířit ekologické zemědělství, které by mělo v roce 2030 zabírat 25 procent zemědělské půdy v EU. Dalším z kroků má být omezení pesticidů, hnojiv a také antibiotik pro zvířata. Zemědělci se ale bojí ekonomických ztrát v důsledku snížení výnosů. 

„Koronavirová krize nám ukázala, jak jsme zranitelní, a jak je důležité obnovit rovnováhu mezi lidskou činností a přírodou,“ uvedl místopředseda Komise Frans Timmermans.

Zemědělci ale upozornili, že přechod na organické zemědělství jim sníží výnosy.

V rámci strategie se má do roku 2030 snížit užívání pesticidů o 50 procent a hnojiv nejméně o 20 procent. Poloviční by měl být i prodej prostředků proti mikrobům používaných u hospodářských zvířat.

Rozloha určená pro ekologické zemědělství se má rozšířit na 25 procent. (pel)