Povinná maturita z matematiky, která měla původně být už od roku 2021, se nakonec zruší.

Povinná maturita z matematiky od roku 2021 zavedena nebude. Studenti si tak nadále budou moci vybrat mezi cizím jazykem a matematikou. Kromě zrušení maturit z matematiky ale prošla i řada pozměňovacích návrhů. Školy tak budou moci zakázat žákům používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení. 

Změnu zákona v rámci novely školského zákona schválila sněmovna.

Pro zrušení bylo 78 z 99 přítomných poslanců. Nesouhlasné stanovisko zaznělo především ze strany komunistů a části občanských demokratů.

Snahu části poslanců o dvouletý odklad parlament nepřijal.

Novelu nyní dostane k posouzení Senát a poté prezident.

Vládní návrh počítá s tím, že studenti by si mohli vedle povinné češtiny nadále vybrat mezi státní maturitou z matematiky, nebo z cizího jazyka.

Státní zkouška by se navíc měla omezit jen na didaktické testy.

Ústní a písemné maturity z jazyků by se měly přesunout zpět do škol.

Poslanci v rámci úprav novely rozhodli o tom, že společnost Cermat bude muset po maturitách zveřejnit zadání jejich společné části a také správná řešení zadaných úloh.

Školy budou moci zakázat žákům používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení.

Maturity budou od začátku června

Maturity v letošním roce odstartují 1. a 2. června společnými didaktickými testy z českého jazyka, cizího jazyka a z matematiky. Školní profilovou část zkoušky MŠMT doporučuje od 10. června.

U letošních maturitních zkoušek navíc nebude písemná práce z češtiny a cizího jazyka.

Školy se k dobrovolné docházce otevřou v pondělí 11. května pro žáky 9. tříd ZŠ a poslední ročníky středních škol. Studující budou rozděleni do skupin po 15 lidech.

Dne 25. května se pak školy otevřou pro děti 1. stupně. (pel)