Přes 30 tisíc rodičů už podepsalo petici za uzavření škol až do konce školního roku.

Rodiče v Česku si nepřejí otevření škol, ale naopak žádají jejich uzavření až do konce školního roku. Dohromady proto dali petici určenou ministru školství Robertu Plagovi (ANO), kterou zatím podepsalo přes 30 tisíc lidí. Signatáři se bojí šíření nákazy a že by ve školách nebylo možné dodržovat striktní opatření. 


NÍŽE PŘINÁŠÍME TEXT PETICE V PLNÉM ZNĚNÍ 

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana ministra školství Roberta Plagu o uzavření škol do konce školního roku.

Jak jistě víte, školy v ČR navštěvuje přes jeden milion studentů. Tito studenti se každé ráno a odpoledne přepravují z domovů do školy a velká část k tomu využívá MHD.

Z důvodu velkého zaplnění autobusů v inkriminované časy je mezi lidmi v nich velmi malý rozestup a šíření nebezpečného viru je tak velmi snadné. Navíc MHD často využívají k přepravě i senioři, tedy skupina obyvatel, pro kterou je tento vir obzvláště nebezpečný.

Další problém nastává ve školách, kam se sjedou studenti z celého okolí a v případě, že bude jen jeden z nich tímto virem nakažen, může se stát z celé školy jakési epicentrum viru, studenti si koronavir můžou „odnést“ i domů a rázem se jedná o mnohem větší pásmo nakažených.

Nesmíme zapomínat ani na pedagogy, pro ty by bylo velmi obtížné připravit školu k opětovnému otevření a co se týče výuky, ta se stejně během jednoho měsíce nezvládne „dohnat.“

Navrhujeme aby bylo ve studiu pokračováno stejným způsobem, jako nyní.

Tedy distanční výukou, většina z učitelů už je s možnostmi výuky seznámena a v případě, že by věděla o tom, že se školy opět otevřou až v září, mohla by se na výuku i lépe připravit a udělat si jakýsi plán učiva pro nadcházející měsíce distanční.

A otázka roušek? Jedna věc je nařízení a druhá jeho uskutečnění. Bylo by nepochopitelné chtít po učitelích, aby nosili roušku, po osmi hodinách vyučování by bylo jejich tělo absolutně vysílené a bez kyslíku a stejně by je studenti v zadních řadách neslyšeli a nebo by jim nebylo rozumět. Stejným způsobem by to probíhalo i u dětí a byly by s tím zkrátka samé problémy.

Z výše uvedených důvodů žádáme o projednání návrhu věnujícímu se uzavření škol do konce školního roku 2019/2020.

Děkujeme.