Samostudium, které pro žáky všech věkových kategorií zavedlo březnové opatření vlády v boji proti šíření infekční choroby COVID-19, klade na manažery a učitele školských institucí i soukromých školských zařízení nebývalé nároky na improvizaci. Školy spoléhají především na výuku online a hledají inovativní způsoby, jak dětem zprostředkovat učivo na dálku a přimět je k vytvoření efektivního režimu samostudia.

„Zkušenosti našich členek ukazují, že školy jsou velmi kreativní. Situace je náročná i pro rodiče, kteří najednou musejí zvládat práci i řízení domácí výuky, proto jim školská zařízení poskytují tipy na efektivní výuku,“ uvedla Kateřina Haring, prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM), z jejichž členek působí téměř čtvrtina v oblasti vzdělávání.

Školy a školská zařízení komunikují s rodiči a žáky po e-mailech nebo moderních školních informačních systémech či pomocí aplikací na výměnu zpráv. Do výuky zařazují kreativně natočená videa z přednášek a hodin jednotlivých učitelů, odkazují na materiály dostupné online, doporučují čtení e-knih, sledování televizních a filmových dokumentů.

Rodičům také radí jak nejlépe zvládnout domácí výuku, tak aby pro žáky různého věku byla efektivní.

„Používáme Dropbox či online systém Bakalář. K běžné komunikaci se studenty využíváme Skype nebo Messenger,“ řekla zřizovatelka a ředitelka Střední odborné školy v Olomouci Hana Bláhová.

„Naši učitelé, kteří jsou na home office, využívají systém Škola on-line a pravidelně rozesílají emaily žákům i rodičům,“ doplnila Lidmila Kramolišová, jednatelka Střední odborné školy Educa v Novém Jičíně.

„U nás denně probíhá online výuka přes systém Office Teams 365 Microsoft. Učitelé učí z domova. Nyní mají ale ještě více práce než při klasické výuce, zejména při přípravě a kontrole zadaných úkolů a prací,“ popsala ředitelka Prvního Slovanského gymnázia v Praze Taťána Pergler.

Školy a jejich zaměstnanci také pomáhají rodičům s tím, aby byli náročnou domácí výuku schopni zvládnout, a pro děti tak měla smysl.

„Děti na prvním stupni ZŠ mají školu tak ze 60 procent jako výchovný nástroj, učí se také, jak vůbec pracovat. Vzdělávací cíl tvoří zhruba 40 procent. V domácím prostředí je to tedy pro ně velmi složité,“ řekl Pergler.

„Pro děti na prvním stupni doporučuji výuku v dopoledních hodinách a dodržování harmonogramu. Je potřeba, aby dítě po probuzení vědělo, co ho ten den čeká, např. že od 8.30 do 10.30 se učí a potom má přestávku,“ doplnil Pergler.

„U starších žáků je důležité, aby rodiče u dětí drželi disciplínu, řád a pořádek, aby je kontrolovali, ale aby k nim měli důvěru. Děti se už určitě v tomto věku dovedou mnohé naučit i samy,“ dodal.

Podle Anny Putnové z Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně dobře funguje třeba vytvoření učební skupinky žáků přes Skype. „V malé skupince dvou až čtyř dětí se učí nejlépe. A když to není možné, doporučuji vytvořit skupinku alespoň dvou dětí. Dětem to pomůže částečně navodit pocit, že jsou ve škole a rodiče se mohou vystřídat i podle předmětu,“ dodává Putnová.

Podle zkušeností členek ČMAPM má většina rodičů pro nastalou situaci a krizová opatření pochopení a velmi dobře spolupracují.

„Najdou se ovšem bohužel i takoví, kteří jsou stále nespokojení, a tímto přístupem demotivují učitele v jejich práci,“ řekla ředitelka soukromé mateřské školy a základní školy B-English v Králově Dvoře Barbora Novotná.

„Opravdu bych chtěla všechny poprosit o shovívavost a toleranci, protože stejně jako vy, i učitelé to teď mají daleko těžší než obvykle,“ doplnila.

Se speciální nabídkou pro rodiče a firmy, jejichž zaměstnanci musejí docházet do práce, a kteří nemohou děti vzdělávat doma, přišla brněnská společnost TLC Kids.

„Na pracovištích jsme schopni zřídit příměstské tábory zaměřené na vzdělávání dětí od pěti let tak, aby navazovaly na směny zaměstnanců,“ uvedla ředitelka Taťána Marie Nepustilová.

Školy a jejich zřizovatelé se v současné situaci obávají zejména zajištění přijímacích a závěrečných zkoušek a maturit, většina škol už se ale zvládla novým podmínkám přizpůsobit a naplánovat různé varianty vývoje. Také nově oznámená opatření ministerstva školství, která počítají s návratem do škol nejdříve v polovině května, pomohla objasnit situaci.

Přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturity se budou odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky budou nejdříve 14 dní po návratu studentů do škol, v případě maturit to pak budou tři týdny.

„Když se posune termín přijímacích zkoušek, bude to dobře. Také souhlasím, že se zruší písemné testy z češtiny a cizího jazyka u společné části maturit, pokud se stihne,“ řekla Hana Bláhová.

„Přijímačky lze určitě udělat i koncem června, je to otázka tří dnů. Bylo by dobré to ale stihnout ještě v červnu, aby byla možnost vypsat druhé kolo na září,“ doplnila Anna Putnová. (pel)