Penzijní reforma Komise pro spravedlivé důchody počítá se zvyšováním odvodů OSVČ.

Penzijní reforma navrhovaná vládní Komisí pro spravedlivé důchody počítá s růstem odvodů živnostníků. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) by mohly platit pojistné až ze tří čtvrtin vyměřovacího základu. Plán jako přílišnou zátěž kritizují jak podnikatelé, tak opoziční poslanci.

„V tuto chvíli jsme hovořili o variantě zvýšení vyměřovacího základu OSVČ pro odvody záloh pro sociální zabezpečení, tedy rozdílu mezi příjmy a výdaji, z 50 na 75 procent. Hovořili jsme i o tom, zda jde změnu zavést skokově, nebo zda by měla být nějakým způsobem rozfázovaná,“ uvedla po jednání předsedkyně důchodové komise Danuše Nerudová.

Na nízký vyměřovací základ živnostníků na sociální odvody podle Nerudové dlouhodobě upozorňuje i Evropská komise.

Proti návrhu se ostře vymezily Podnikatelské odbory.

„Současná vláda není schopna nejen připravit důchodovou reformu, ale ani se shodnout na smysluplných návrzích úpravy důchodového systému“, kritizují současnou variantu Podnikatelské odbory.

„Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se svojí slavnou Komisí pro spravedlivé důchody přišla na nápad, jak získat do systému další peníze: vytáhnout je ze živnostníků a malých podnikatelů,“ odmítají Podnikatelské odbory snahu státu získat peníze z kapes malých podnikatelů.

Podnikatelé odmítají i zdůvodnění, že osoby samostatně výdělečně činné platí příliš nízké důchodové pojistné. Nesouhlasí tedy se zvýšením jejich odvodů, jak se objevuje v dokumentu Architektura nového systému.

Podle dokumentu by výpočtový základ by už netvořil polovinu rozdílu mezi příjmy a výdaji, ale hned 75 procent. Minimální vyměřovací základ by se u hlavní činnosti zvedl z 25 procent průměrné mzdy na 40 procent.

Došlo by tak k tomu, že například živnostník, který utrží měsíčně průměrně 30 tisíc korun a uplatňuje šedesátiprocentní výdajový paušál, zaplatí na měsíčním odvodu skokově o 60 procent víc než dnes. Místo 2 544 korun hned 4 069 korun.

„Dopadlo by to nejvíc na drobné živnostníky. Takové navýšení může být pro některé doslova likvidační. Odmítáme, aby za neschopnost a nehospodárné chování Babišovy vlády platili aktivní lidé, kteří nevisí na peněžních kohoutcích státu, ale jsou schopni sami se postarat o sebe, své rodiny i zaměstnance. Povede to jen k ochromení chodu české ekonomiky,“ varují Podnikatelské odbory před návrhy ministryně práce a sociálních věcí a „její“ Komise pro spravedlivé důchody.

Terčem kritiky se stalo také snižování zásluhovosti důchodového systému, které komise navrhla.

Systém by byl totiž rozdělen na dva pilíře. Z nultého by se poskytoval solidární základní důchod z daní ve výši 30 procent průměrné mzdy a z prvního zásluhová část penze. Návrh však nepočítá s bonusem za odpracované roky.

„Pro nás je nepřijatelné snižování zásluhovosti a to, aby byly náklady sanovány z odvodů živnostníků. Spravedlnost znamená, že se nebude snižovat zásluhovost. Musí se zohlednit, že někdo pracoval víc a déle, tito lidé nemohou být poškozeni,“ řekl místopředseda sněmovního sociálního výboru Jan Bauer (ODS).