Absolventi studia MBA obsazují zajímavé pracovní pozice v managementu.

Programy MBA jsou určeny manažerům i podnikatelům, kteří mají motivaci se neustále zlepšovat, růst a posouvat svoji kariéru stále dopředu. Studium má však smysl pouze tehdy, pokud jím provázejí zkušení lektoři s profesionálním přístupem a širokým rozhledem v managementu, právu, financích a dalších oblastech.

Cílem studia není jen titul za jménem, ale hlavně nové znalosti a kompetence pro řešení běžných i nečekaných situací v managementu a podnikání.

Ačkoliv se zvyšuje povědomí o tom, co studium MBA obnáší, jaký je jeho smysl a v čem může jeho nositelům pomoci, přesto se stále objevuje řada zkreslených představ. Pro některé je MBA dokonce zbytečným luxusem, které kariéru nemůže zásadním způsobem ovlivnit.

Není tomu tak. Pokud si uchazeč zvolí kvalitní školu s odborně zdatným lektorským týmem, může pro něho studium MBA představovat znalostní a motivační vzpruhu, která nastartuje další osobní růst a rozšíří profesní obzory. Rozvoj a prohloubení manažerských dovedností a praktických znalostí představují hlavní cíle, které sledují ti úspěšní, kteří se to s kariérou myslí skutečně vážně.


EBSchool poskytuje manažerské vzdělávání více než 10 let.


Profesní školy s referencemi

Mezi prestižní poskytovatele MBA vzdělávání patří již více než 10 let pražská European Business School, která nabízí celkově 30 specializovaných programů MBA, DBA, BBA, LL.M., LL.D., LL.B., MPA a MSc. Studijní cykly jsou otevírány dvakrát do roka a zajímají stále větší počet uchazečů z managementu firem i veřejného sektoru, škol a zdravotnictví. Tato škola patří ve spolupráci s Ústavem práva a právní vědy mezi největší profesně vzdělávací instituce v ČR.

Znalosti pro praxi
Během profesního studia jde v první řadě o to, aby byl absolvent schopný uplatnit získané znalosti v praxi a použít pro každou situaci to nejvhodnější řešení.

Propojení znalostí z praxí je základním pilířem vzdělávacích programů EBSchool – proto je výuka založena na skutečných příkladech, reálných projektech a případových studiích.

Studium se odehrává distanční formou s víkendovou živou výukou, na kterou navazuje zpracování seminárních prací v rámci jednotlivých předmětů.


Výuka probíhá o víkendech, studium lze efektivně propojit s prací.


Pro koho je studium MBA
Současné ekonomika proměňuje vnímání role a úkolů manažerů. Studium je proto určeno pro všechny motivované jednotlivce, kteří přicházejí nebo teprve přijdou do kontaktu s manažerskou rolí, kterou chtějí úspěšně naplňovat. Kromě managementu společností studium navštěvují majitelé firem, jednatelé, ale i zástupci veřejné správy nebo ředitelé škol. Velkou část studentů tvoří ti, kteří chtějí profesně růst a dostat se do vrcholného vedení společnosti či posílit své pracovní postavení. Studium často promění jejich vnímání role manažera a rozšíří kariérní obzory.

Flexibilní výuka
Forma manažerského vzdělávání kombinuje živá setkání s lektory a samostatnou práci studentů v podobě zpracování seminárních prací. Jednotlivé výstupy mohou sloužit rovnou i pro potřeby profesní praxe. Flexibilita studia se přizpůsobuje režimu zaměstnání či podnikání studentů. V rámci živých lektorských setkání dochází k přímé interakci mezi studenty a lektory k přenosu zkušeností na konkrétní případy z praxe.

Studium je možno si rozvrhnout do 12 až 14 měsíců, během nichž je třeba absolvovat 11 výukových předmětů. Studium se zakončuje zpracováním závěrečné práce.


Zájemci o studium mohou vybírat z široké nabídky specializací MBA.


Online studium MBA
Zájemci, kterým z důvodu času a vzdálenosti nevyhovuje přímá účast na výuce, mají možnost studovat kteroukoliv specializaci online. EBSchool poskytuje i 100% online studium s využitím osvědčené metody by publication, kdy student v rámci psaní seminárních prací prokazuje nabyté znalosti a schopnost samostatně pracovat na zvoleném tématu.

Poznejte vedení i zázemí školy
Pro výběr MBA školy jsou velmi důležité podrobné informace o studijních programech i referencích absolventů. Každý zájemce by se měl blíže seznámit s obsahem výuky i zkušenostmi těch, kteří na dané škole studovali. Ideálním způsobem je navštívit Den otevřených dveří, v rámci kterého si lze prohlédnout výukové zázemí, získat podrobnosti o studijních programech a poznat zástupce vedení školy.


Slavnostní promoce absolventů studia MBA se konají v Rudolfinu


Školné za studium MBA

Školy nabízejí nejrůznější cenové akce a zvýhodnění na školné. Zde je na místě obezřetnost, protože výrazně nízká cena za studium snižuje záruku úspěšnosti a kvality studia. Rovněž je třeba sledovat, zda deklarovaná cena nenavyšuje o další poplatky za některé úkony spojené se studiem. Vždy je třeba se podrobně seznámit se studijními podmínkami a ceníkem studia. EBSschool deklaruje konečnou cenu studia bez dalších skrytých poplatků.

Další informace naleznete na www.ebschool.cz.


Pozvánka na Den otevřených dveří