Více než polovina uprchlíků v Německu nepracuji ani po 5 letech integrace.

Více než polovina migrantů v Německu nemá ani po 5 letech příchodu práci. Vyplynulo to z analýzy Ústavu pro výzkum pracovního trhu. Autoři studie zpovídali téměř 8 000 žadatelů o azyl, kteří do spolkové republiky přišli v letech 2013 až 2016.

Po pěti letech pobytu má práci 49 procent z nich.

Úspěšnější jsou v tomto ohledu muži, kterých pracuje 57 procent. Zaměstnané ženy tvoří 29 procent.

Za tento rozdíl může podle Ústavu pro výzkum pracovního trhu zejména rodinné uspořádání a fakt, že ženy mají v drtivé většině na starost péči o děti.

Podle analýzy se současným uprchlíkům daří do německého pracovního trhu zařazovat lépe než běžencům v 90. letech, přestože dřívější uprchlíci přitom měli v průměru lepší předpoklady pokud jde o vzdělání, jazykové znalosti nebo osobní kontakty.

Hlavní příčinou je velmi dobrá situace na pracovním trhu, kde počet zaměstnaných v posledních letech překonává rekordy.

Roli hraje také to, že spolková republika od roku 2015, kdy do země dorazil největší počet žadatelů o azyl, značně rozšířila nabídku jazykových a dalších integračních kurzů.

Zaměstnání, která uprchlíci vykonávají, jsou v průměru méně kvalifikovaná, než ta, která mají Němci. Na 44 procent běženců působí v práci v roli pomocníků. (pel)