Společnosti holdingu CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) získaly další významnou zakázku pro indonéské ozbrojené síly. Tamní armádě dodají obrněná bojová vozidla Pandur II 8x8.

Společnosti holdingu CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) v krátké době získaly další významnou zakázku pro indonéské ozbrojené síly. Po již dříve oznámené zakázce na raketomety, munici a ženijní vozidla české firmy nově dodají do Indonésie ve spolupráci s místními firmami obrněná bojová vozidla Pandur II 8×8 v počtu 23 kusů. Kontrakt byl uzavřen v prosinci roku 2019.

V současné době společnost EXCALIBUR ARMY z holdingu CSG plní dodávky speciálních plovoucích mostních vozidel pro indonéské ozbrojené síly na základě kontraktu v hodnotě jednotek miliard korun z roku 2017. Dokončení dodávek je plánováno na druhou polovinu roku 2020.

Nově začne EXCALIBUR ARMY ve spolupráci s podnikem TATRA DEFENCE VEHICLE plnit další zakázku pro indonéskou armádu, kterou české podniky aktuálně získaly.

V rozmezí let 2021 a 2022 tak indonéská armáda získá více než dvě desítky plovoucích kolových bojových vozidel Pandur II 8×8, které budou osazeny bojovou věží vybavenou kanonem ráže 30 mm od společnosti Ares. Hodnota kontraktu bude činit jednotky miliard korun.

Projekt zaštiťuje společnost EXCALIBUR ARMY, která disponuje rozsáhlou obchodní sítí a na indonéském trhu už má za sebou několik obchodních úspěchů, ve spolupráci s podnikem TATRA DEFENCE VEHICLE, jenž je předním českým výrobcem pozemní vojenské techniky a držitelem výrobní licence na vozidla Pandur II 8×8.

Velmi významnou podporu při vyjednáváních o tomto kontraktu poskytlo českým firmám Ministerstvo obrany ČR, konkrétně odbor průmyslové spolupráce pod vedením Tomáše Kopečného, a to v rámci podpory projektů domácího průmyslu.

Na dodávkách vozidel se bude podílet i státní indonéská společnost PT. PINDAD (PERSERO).

„V rámci průmyslové spolupráce bude indonéský partner zajišťovat výrobu některých technologických podskupin a podílet se na finální montáži vozidel. Do budoucna je plánováno širší zapojení indonéské firmy do výroby vozidel Pandur II 8×8 vzhledem k možnosti rozšíření kontraktu až na stovky vozidel,“ sdělil obchodní ředitel EXCALIBUR ARMY Richard Kuběna.

„Nejnovější zakázka na dodávku vozidel Pandur II do Indonésie je dalším významným obchodním úspěchem společností holdingu CSG. Je o to větší, že indonéské ozbrojené síly modernizaci své výzbroje pořízením moderních vozidel na podvozku 8×8 řešily několik let a pečlivě vybíraly mezi různými nabídkami a typy vozidel,“ řekl Michal Strnad, majitel holdingu CSG.

Velení tamní armády požadovalo techniku prověřenou v provozu, ideálně zařazenou ve výzbroji armád NATO, s velmi dobrou průchodivostí v terénu, schopností plavby a balistickou i protiminovou odolností odpovídající moderním standardům.

Všem kritériím v Česku vyráběná vozidla Pandur II 8×8, která jsou i ve výzbroji české armády, vyhověla.

Společnost EXCALIBUR ARMY má v teritoriu jihovýchodní Asie na svém kontě už několik úspěšných projektů.

Vedle aktuálního kontraktu na speciální mostní a logistická vozidla společnost v minulých letech do Indonésie dodala například raketometné systémy RM-70 Vampire včetně speciálních podpůrných a velitelských vozidel.

Šternberská firma nadále do Indonésie dodává raketovou techniku, náhradní díly pro pozemní vozidla a zabezpečuje i servisní služby pro indonéskou armádu a námořní pěchotu.

Vedle toho šternberský podnik v regionu jihovýchodní Asie nabízí i další bojovou a ženijní techniku ze svého portfolia.

Jedná se vedle vozidel Pandur II 8×8 například o obrněnce Patriot I a II 4×4, ale také o mostní automobily AM-50 EX a AM-70 EX na podvozcích TATRA. Automobily AM-50 EX si už našly své zákazníky, v případě novinky AM-70 EX se vedou pokročilá jednání s prvními zájemci. (pel)