Tři čtvrtiny lidí považují zajištění na stáří za špatné, ukázal nejnovější průzkum CVVM.

Lidé v Česku si stěžují na bídu. Tři čtvrtiny lidí považují zajištění na stáří za špatné, za velmi špatné pak 27 procent. Na důchody by více peněz poslalo 72 procent lidí. Podle dvou třetin dotázaných je pak špatná podpora bydlení. 

Ukázal to průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) ohledně sociální politiky.

Zajištění při nemoci, úrazu či invaliditě je špatné podle tří pětin lidí.

Naopak pozitivně hodnotí tři pětiny respondentů zdravotnictví a školství.

Víc než polovina oslovených hodnotí negativně podporu rodin s dětmi, pozitivně ji vnímají dvě pětiny dotázaných.

Víc než polovina osob je přesvědčena o tom, že je dobrá pomoc v nezaměstnanosti.

„Veřejnost by navyšovala na prvním místě starobní důchody, na druhém výdaje na zdravotnictví, na třetím místě výdaje na dopravní infrastrukturu – dálnice, železniční koridory a podobně,“ uvedlo CVVM.

Spíš snížit by se podle dotázaných měla suma pro armádu a na kulturu.

Čím hůř hodnotí lidé svou životní úroveň, tím hůř vnímají také zajištění.

Lidé s lepší situací by dali víc peněz do zdravotnictví, vzdělání, kultury, zemědělství, životního prostředí a průmyslu či podnikání.

Osoby v horší situaci či lidé nad 60 let by naopak přidali na sociální dávky. Větší sumu do důchodů a ochrany životního prostředí by poslaly ženy. (pel)