Lékaři v Česku požadují podstatné zvýšení svých platů. (Ilustrační foto: redakční koláž)

Lékaři kritizovali ministra zdravotnictví. Požadují podstatné zvýšení svých platů. Vládou schválené zvýšení tarifních platů o 1500 Kč považují doktoři za nedostatečné. Žádají nejméně o 10 procent navíc. Usnesla se na tom Česká lékařská komora (ČLK) na svém sjezdu v Brně.

Komora požaduje každoroční zvyšování platů lékařů v nemocnicích a léčebnách nejméně o deset procent.

„Sjezd ČLK požaduje každoroční zvyšování platů a mezd lékařů pracujících v nemocnicích a léčebnách, a to nejméně o deset procent. Sjezd ČLK považuje vládou schválené zvýšení tarifních platů o 1500 Kč od ledna 2020 pro lékaře za zcela nedostatečné,“ usnesla se ČLK.

Sjezd ČLK vyslovil nesouhlas s platovou nivelizací, kterou podle lékařů prosazuje vláda.

Komora také tvrdě kritizovala situaci ve zdravotnictví a vyslovila nespokojenost s prací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a jím vedeného ministerstva.


Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (druhý zleva). (Ilustrační foto: archiv)


Ministr a ministerstvo prý neřeší zásadní problémy zdravotnictví, kterými jsou podle usnesení ČLK nezajištěné financování, personální devastace, porušování právních předpisů, nelegální práce cizinců bez aprobačních zkoušek v nemocnicích, zhoršující se dostupnost zdravotní péče pro pacienty a nedostupnost běžných léků.

Lékaři trvají na plné úhradě nákladů na e-recepty a e-neschopenky od českého státu.

Žádá ministra zdravotnictví, aby neprodleně řešil a vyřešil problémy s nedostatkem léků.

„Situaci způsobuje přeprodej léků a nedostatečné zásoby v nemocnicích z nedostatku financí v nemocnicích,“ usnesla se komora.

Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace s povinným členstvím. Má zhruba 52.200 členů, z nichž asi 43.000 je aktivních lékařů. (sfr)