Ministerstvo průmyslu platilo z peněz EU večírky pro zaměstnance, pronájem restaurací, DJ nebo fotokoutek. (Ilustrační foto)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) si platilo z eurodotací přes 1,3 milionu korun za večírky s diskotékou, pronájmy restaurací nebo fotokoutek. Peníze z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) přitom měly určeny na vzdělávací akce. Resort se obhajuje tím, že zpráva kontrolorů je neaktuální, protože již byla zajištěna náprava. 

„Víme, že v dané době docházelo k chybám, proto byl také OP PIK zablokován a došlo k personálním změnám,“ uvedla mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová.

Kontroloři se zaměřili na peníze určené na technickou pomoc, které z většiny poskytuje Evropská unie.

Používány jsou především na platy zaměstnanců, kteří operační program spravují, což představuje zhruba 75 procent z vyčleněných 3,8 miliardy korun, ale také například na propagaci, vzdělávání, kontroly či tvorbu analýz.

Peníze z technické pomoci tak mají sloužit k efektivnímu řízení programu, a tedy i zajištění nízké chybovosti.

Resort chtěl například podle kontrolorů během programového období provést 2400 kontrol. Ke konci roku 2018 jich ale ukončilo jen necelých 400. Nepodařilo se také podle plánů stabilizovat zaměstnance provádějící administraci programu a jeho projektů.

NKÚ si ke kontrole vybral také vzorek projektů v hodnotě téměř 60 milionů korun. Kontroloři zjistili, že MPO zaplatilo více než 1,2 milionu korun za tři tzv. „výroční semináře” vzdělávacího charakteru.

„Ve skutečnosti se ale jednalo o společenské akce pro zaměstnance spravující OP PIK – konaly se po pracovní době, trvaly do nočních hodin a výdaje s nimi spojené byly vynaloženy na pronájem restaurace či klubu, zajištění cateringu, DJ produkci, fotokoutek a podobně,” uvedl NKÚ.

Financování těchto akcí proto kontroloři vyhodnotili jako možné porušení rozpočtové kázně a oznámili to příslušnému finančnímu úřadu.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) tvrdí, že „pokud se prokáže, že se dotační peníze čerpaly neoprávněně na akce, které nesouvisely s tím, pro co má OP PIK sloužit“, vyvodí z toho důsledky.


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je z pohledu objemu peněz třetím nejvýznamnějším operačním programem. Pro Česko je v něm v programovém období 2014 až 2020 vyčleněno téměř 112 miliard korun. Čerpání těchto peněz ale podle NKÚ vázlo.

Ke konci letošního prvního čtvrtletí rozhodlo ministerstvo průmyslu a obchodu o přidělení necelých 57 miliard korun, což představuje zhruba 54 procent ze všech vyčleněných peněz.

Příjemcům podpory pak bylo proplaceno jen necelých 23 miliard korun, tedy přibližně 22 procent z připravených peněz. Z pohledu čerpání je tak OPPIK ve srovnání s ostatními devíti operačními programy na posledním místě.

(pel)