O umisťování dětí do polepšoven by mohli rozhodovat rodiče. Dnes o tom rozhoduje stát, respektive soudy.

Do polepšoven budou moci posílat děti jejich rodiče, nikoliv soudy, jako je tomu dnes. Uzákonit právo rodičů posílat vlastní děti do pasťáků navrhuje skupina poslanců. V současnosti jsou problémové děti umisťovány do diagnostických ústavů výhradně na základě rozhodnutí soudu, tedy státních institucí.

V budoucnu by však o polepšovně mohli rozhodovat samotní rodiče dětí.

Navrhuje to skupina poslanců v novele zákona o ústavní výchově. Předkládají ji poslanci KDU-ČSL, SPD, ANO, KSČM a někteří poslanci z ODS a STAN. Návrh letos na jaře odmítla vláda.

Navrhovatelé tvrdí, že chování dětí ve školách se vlivem inkluze zhoršuje.

Uzákonit proto mimo jiné chtějí, aby o umístění dětí s poruchami chování do diagnostických ústavů mohli žádat zákonní zástupci.

Zaveden by byl institut dobrovolného dvouměsíčního pobytu dítěte v diagnostickém ústavu, za který by rodiče platili 5300 korun měsíčně.

Po ukončení dvouměsíční lhůty by se ale pobyt dítěte v ústavu mohl případně prodloužit.

Jako obrana proti možnému zneužití zákona by dítě muselo ještě před přijetím docházet do ústavu ambulantně nejméně na dvě konzultace.

Účastníky řízení, které by o umístění dítěte v ústavu nakonec rozhodlo, by byla také kmenová škola dítěte a OSPOD.

V důvodové zprávě poslanci napsali, že se chování dětí ve školách vlivem inkluze zhoršuje s tím, že podíl problémových a agresivních žáků narůstá a učitelé nemají účinné páky, jak se uvedeným jevům bránit.

Místopředseda ODS Martin Baxa, který je pod zákonem spolupodepsán, řekl Právu, že podnět vzešel od ředitelů diagnostických ústavů.

Dobrovolné pobyty dětí v ústavech ředitelé vnímají jako prostředek, jak pomoci rodičům, kteří jsou v tíživé situaci a chtějí pomoci svému dítěti.

Proti je sociální demokracie. Jejich poslankyně Valachová poznamenala, že v návrhu vidí řadu rizik.

Vláda ČR v odmítavém stanovisku napsala, že návrh je z ústavněprávního hlediska sporný. Zbavení osobní svobody člověka by měl přezkoumat nezávislý orgán.

Poznamenala také, že diagnostické ústavy nejsou na dobrovolné pobyty připraveny ani z hlediska kapacity. (sfr)