Superhrubá mzda v Česku má být zrušena nejpozději v roce 2021.

Premiér Andrej Babiš potvrdil záměr na zrušení tzv. superhrubé mzdy nejpozději ve volebním roce 2021. Zaměstnanci dnes fakticky platí daň z příjmu nikoliv z hrubé mzdy, nýbrž ze superhrubé mzdy, do které se vedle hrubé mzdy ještě započítávají odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění. Zrušením superhrubé mzdy by se tak zaměstnancům mírně snížila částka odváděná jako daň z příjmu.

„Volební období nám končí v roce 2021, takže do té doby to musíme nějak udělat,“ potvrdil Babiš v rozhovoru pro Právo záměr na zrušení superhrubé mzdy.

„Dost ale záleží na Sněmovně, jestli zase nebude obstruovat, a také s jakými pozměňovacími návrhy přijdou poslanci a co z toho všeho nakonec vznikne,“ doplnil Babiš.

Připustil, že zrušením superhrubé mzdy by zdanění příjmu reálně kleslo na 19 procent (z dnešních více než 20 %), což představuje výpadek příjmu státního rozpočtu na úrovni 23 miliard korun ročně.

„Nesmíte zapomenout, že se ty peníze neztratí, ale že je dostanou zaměstnanci. Budu mnohem raději, že si je utratí, jak uznají za vhodné. Takže se bavíme o tom, jestli je sklenice z poloviny prázdná, nebo z poloviny plná,“ vysvětlil Babiš.

Současně však upozornil na záměr na zavedení nové, zvýšené sazby z hrubé mzdy ve výši 23 procent.

„Navíc stávající solidární zvýšení daně zachováme zavedením sazby 23 procent z hrubé mzdy a umožníme podnikatelům uplatnit odpočet od základu daně ze samostatné činnosti ve výši tří čtvrtin jimi odvedených pojistných,“ uvedl Babiš v rozhovoru.

V současné době existuje jediná sazba daně z příjmu ve výši 15 %. Ta se však počítá nikoliv z klasické hrubé mzdy (kterou má zaměstnanec v pracovní smlouvě), nýbrž ze mzdy superhrubé, která je vyšší než hrubá mzda (jelikož se do ní započítávají i odvody na sociální a zdravotní pojištění). Reálné zdanění příjmů je tak dnes vyšší než 20 % (přesně 20,1 %).

Lidé s „vysokými“ příjmy však v současnosti – vedle klasické daně z příjmu – odvádějí ještě tzv. solidární daň (z příjmu) se sazbou 7 procent.

Babiš se vyjádřil také ke schválení tzv. vládního daňového balíčku, jenž sněmovna přijala v uplynulém týdnu. Vládní koalice (ANO, ČSSD) v něm za pomoci KSČM prosadila vyšší zdanění alkoholu, tabáku a hazardu, ale také nové zdanění výher nad milion v loterii a zdvojnásobení poplatku za vklad do katastru.

„Zvyšujeme daně u věcí, které škodí lidem a společnosti,“ podotkl k tomu Babiš..

„Hlavně ale musíte brát věci v kontextu. Snížili jsme DPH pro restaurace z 21 na 10 procent, stejně jako snižujeme sazbu u řemeslníků, na vodné a stočné a kvůli EET i na točené pivo,“ dodal.

Podle Babiše vláda za posledních šest let „snížila 100 miliard daní“.

„Na rozdíl od pravice, která je vždy navyšovala, ačkoli slibovala pravý opak. Jen si vezměte superhrubou mzdu, to je podvod ODS, která slibovala zaměstnancům rovnou daň 15 procent a ve výsledku z toho je nynějších 20,1 procenta,“ zdůraznil Babiš. (sfr)


SUPERHRUBÁ MZDA

Superhrubá mzda vychází z hrubé mzdy zaměstnance, ke které se přičítá zdravotní pojištění (9 %) a sociální pojištění (25 %) placené zaměstnavatelem za každého zaměstnance. Výsledkem je superhrubá mzda, která je základem pro výpočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (15 %).

Superhrubá mzda je tak přesným účetním nákladem zaměstnavatele na zaměstnance.

Superhrubá mzda = hrubá mzda zaměstnance + povinné pojistné placené zaměstnavatelem.

Zaměstnanci odvádí na dani z příjmu fyzických osob 15 % ze superhrubé mzdy. Protože se však daň z příjmu počítá ze superhrubé mzdy a nikoliv z hrubé mzdy, tak je skutečná sazba daně 20,1 %. Měsíčně mají všichni zaměstnanci nárok na uplatnění slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč. 

SOLIDÁRNÍ DAŇ

Solidární nebo také milionářská daň je poplatek, který od roku 2013 hradí lidé s „vysokými“ příjmy. 

Výše solidární daně je 7 %. Neodvádí se z celého příjmu, ale jenom z částky nad limitem pro solidární daň. Limitem je přitom 48násobek průměrné roční mzdy. Do solidární daně spadá jen aktivní příjem, tedy příjem ze zaměstnání nebo z podnikání.

Solidární daň pro OSVČ

Pro rok 2019 je limit solidární daně pro OSVČ částka 1 569 552 Kč ročního zisku. Daň se odvádí pouze z částky nad limitem.

Solidární daň pro zaměstnance

Pro zaměstnance je v roce 2019 limitem měsíční výplata nad 130 796 Kč hrubého. Počítají se sem i mimořádné odměny nebo odstupné.