Stát nebojuje dostatečně proti suchu. To loni v Česku způsobilo škody za 24 miliard.

Stát dostatečně neřeší sucho, které v Česku jen loni způsobilo škody za 24 miliard korun. Upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle kontrol na ministerstvu zemědělství a životního prostředí je většina dotačních programů na řešení problematiky sucha nekonkrétní a řada navržených opatření zůstala jen na papíře. 

Sucho a nedostatek vody měla ministerstva řešit prostřednictvím 49 úkolů stanovených vládou v roce 2015.

Úkoly ale ministerstva podle NKÚ splnila jen do té míry, že připravila dokumenty.

„Obsahem těchto úkolů bylo v mnoha případech jen například připravit analýzu, vypracovat návrh, zhodnotit potenciál a podobně – zavádění věcí do praxe a skutečné změny, které by mohly reálně pomoci, už na tyto úkoly ale nenavazovaly,” uvedl NKÚ.

Konkrétně například nezačala výstavba nových vodních nádrží, propojování vodohospodářských soustav, stát ani nepřehodnotil podporu pěstování zemědělských plodin pro energetické účely.

Z řepky se stala druhá nejpěstovanější plodina po pšenici. Premiér Andrej Babiš (ANO) a největší beneficient dotované řepky v zemi si navíc prosadil zachování pěstování této plodiny a její míchání do benzinu či nafty.

Fungovat začal pouze dotační program Dešťovka.

Kontroloři také zjistili, že ministerstva podporovala protichůdná opatření.

Ministerstvo zemědělství rozdělovalo peníze na stavbu umělých koryt drobných vodních toků, zatímco ministerstvo životního prostředí prý prosazovalo opačný koncept a umělá koryta odstraňovalo s tím, že urychlují odtok vody z krajiny.

Ministerstva se závěry úřadu nesouhlasí.

„Od roku 2014 jsme investovali do více než 14 tisíc projektů zaměřených na sucho téměř 11 miliard korun,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Připomněl, že byla založena Národní koalice boje proti suchu. Úředníci z NKÚ podle něj zjevně nerozumějí základním principům fungování krajiny a boje se suchem.

Ministerstvo zemědělství pak upozornilo, že od roku 2016 spustilo například dotační program Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží. Z něj podpořilo rekonstrukci či stavbu více než 530 obecních rybníků.

Podle NKÚ obě ministerstva financují boj se suchem ze 37 dotačních programů, z nichž v letech 2017 a 2018 rozdělila téměř 28 miliard korun.

(pel)