Církev rozbíhá podnikání: Českobudějovická diecéze se chystá vydělávat půjčováním peněz v bankovnictví.

Českobudějovická diecéze Katolické církve se rozhodla podnikat v bankovnictví. Vybrala si k tomu kontroverzního partnera a to „kampeličku“ Artesa, která se dle dostupných informací o policejním vyšetřování podílela na podvodech s DPH, jež měl organizovat trestně stíhaný podnikatel František Savov. Existují indicie, že Savov, který se před tuzemskou rukou zákona ukrývá v Británii, kampeličku ovládá.

Miliardář Savov je spolu s deseti dalšími lidmi obviněný v kauze stamilionových daňových podvodů. Zatčení se vyhnul útěkem do Londýna. Před vydáním do Česka se brání tím, že podal ve Velké Británii žádost o azyl.

Artesa se ve svých materiálech charakterizuje jako „spořitelní družstvo“. S tím, že „svou činnost zaměřuje na drobné střadatele, ale profiluje se také jako záložna pro firmy a mezinárodní korporace“.

Rozhodující vlastnický podíl 70 procent v kampeličce Artesa drží společnost Artesa Capital, jejímž oficiálním vlastníkem je podnikatel Bohumil Koutník.

Římskokatolické Biskupství českobudějovické majetkově vstoupilo do největší české záložny Artesa s tím, že v tomto spořitelním družstvu získalo podíl 9,5 procenta akcií prostřednictvím majoritního akcionáře Artesa Capital.

Filantropická transakce

K ceně či jiným okolnostem transakce se biskupství nechtělo konkrétněji vyjádřit. Podle slov diecézního generálního vikáře Henzla se transakce uskutečnila za filantropických podmínek. Vikář současně připustil, že si biskupství je vědomo kontroverzních souvislostí vazeb družstva Artesa na podnikatele Savova.

„Naše podnikatelské aktivity, zejména v počátečních fázích, blíže nekomentujeme. Nicméně vám mohu sdělit, že jsme o uvedených podezřeních byli informováni. Avšak s ohledem na symbolickou nabývací cenu a filantropický přístup dosavadního majoritního společníka je nepovažujeme za rizikové,“ uvedl David Henzl, generální vikář Biskupství českobudějovického.

Biskupství hodlá navýšit svůj podíl a získat v záložně Artesa majoritu. V plánu také je, že požádá Českou národní banku o bankovní licenci. Vedle navýšení kapitálu a získání bankovní licence chce také rozšířit služby pro klienty.

Ze záložny Artesa plánuje biskupství vybudovat silnou banku. Generální vikář biskupství, Henzl, se stal předsedou správní rady akciové společnosti Artesa Capital.

Ovládající osoba

Kontroverzním pozadím transakce, respektive projektu „katolické banky“ zůstává neprůhledné propojení kampeličky Artesa na podnikatele Savova. Přestože 70procentní podíl v záložně oficiálně kontroluje Koutník, za ovládající osobu je – nejenom v médiích, ale hlavně u policejních vyšetřovatelů – považován podnikatel František Savov.

Tomu patří v ČR nakladatelství Mladá fronta. Hovoří se také o tom, že v Česku ovládá i mnoha dalších firem, k jejichž vlastnictví se však nehlásí. Jednou z nich má být i zmiňovaná Artesa Capital.

Savov je trestně stíhaný za miliardové podvody s vratkami DPH, kdy peníze podle policejního spisu putovali řetězem firem, až skončili na účtech kampeličky Artesa.

Kampelička sama neposkytuje orgánům činným v trestním řízení ani České národní bance jako regulátorovi finančního trhu téměř žádnou součinnost. Proto také od ČNB dostala pokutu 1 milión Kč.

Podle regulátora trhu nemělo družstvo Artesa v předešlých letech fungující systém vnitřní kontroly a dlouhodobě a opakovaně neposkytovalo informace státním orgánům. Jednalo se zejména o policii a státní zastupitelství.

Katolická záložna

Záměr na přeměnu záložny Artesa na „Katolickou banku“ však nemusí mít hladký průběh. Jak již bylo uvedeno, kampelička (ve které chce získat majoritu Českobudějovická diecéze) musí požádat ČNB o bankovní licenci.

Vzhledem k dosavadní podnikatelské historii a kontroverzním souvislostem, v nichž probíhá vyšetřování, je nejisté, zda kampelička může v licenčním řízení uspět.

Dosud nezodpovězenou otázkou proto zůstává, že proč si uvedená katolická diecéze vybrala k bankovnímu projektu tak netransparentního partnera, jako je spořitelní družstvo Artesa.

Pokud Artesa sloužila jako finanční ústav pro aktivity podnikatele Františka Savova, nepochybně se to projeví i v portfoliu úvěrů, které kampelička poskytla.

Z insolvenčního rejstříku vyplývá, že Artesa půjčila 150 miliónů Kč společnosti Legios Loco, která donedávna vyráběla vagony, ale v létě skončila v insolvenci.

O této společnosti prohlásila před insolvenčním soudem řada svědků, že jí ovládá právě Savov. Není vyloučeno, že podobně podezřelých úvěrů může být v kampeličce více.

Vatikánská banka

Diskutabilní je však i samotný záměr katolické církve podnikat v oblasti bankovnictví. Varovným momentem zůstává případ „Vatikánské banky“ (oficiálním názvem: Istituto per le Opere di Religione; „Ústav pro věci víry“). Té bylo vyšetřovacími orgány předhazováno, že sloužila k finančním operacím mafie a praní „špinavých“ peněz.

O tom, že církev – v kontextu státních finančních náhrad v rámci církevních restitucí – posiluje svoji podnikatelskou roli, svědčí mimo jiné i to, že inkriminované českobudějovické biskupství se vrhlo také do oboru realitního developmentu.

Jak informovala skupina RSBC, založila společně s českobudějovickou diecézí společnou firmu RSBC Consortio. Ta se bude orientovat především na investice do nemovitostí a realit. Do realitních projektů chce údajně investovat stovky milionů korun.

Pro českobudějovickou diecézi bylo spojení s uvedenou investiční skupinou prezentováno jako další krok na cestě k úplné emancipaci od státu.

„Od spolupráce se zkušenou investiční skupinou si slibujeme, že nám společné hospodaření pomůže být po odluce církve a státu finančně soběstační,“ konstatoval generální vikář David Henzl.

Generální vikář je druhý nejvyšší úřad ve správě římskokatolické diecéze. Zastupuje diecézního biskupa jako správce diecéze ve všech aspektech jeho výkonné moci, s výjimkou těch, které si biskup vyhradil pro sebe, nebo které svěřil do pravomocí některému biskupskému vikáři. Spolu s diecézním biskupem statutárním orgánem diecéze.

Spořitelní družstvo Artesa dle posledních dostupných údajů vykazuje bilanční sumu 3,8 miliardy korun a kapitál 850 milionů Kč.  

Biskupství českobudějovické spravuje vlastní aktiva v objemu téměř šest miliard korun. V roce 2018 byl hlavním zdrojem výnosů biskupství státní příspěvek ve výši 66,2 milionu korun.

V roce 2018 vykázalo biskupství výnosy 86,4 milionu a náklady 89,5 milionu. Ztráta po zdanění tak dosáhla tři miliony Kč.


Otázky BYZNYS NOVIN určené českobudějovickému biskupství, jež zatím z valné části zůstaly bez konkrétní odpovědi:

Bylo vám před realizací transakce známo, že na účtech záložny Artesa končily prostředky z vratek DPH, kvůli kterým je trestně stíhán František Savov, který kampeličku Artesa ovládá?

Provedlo Biskupství před inkriminovanou majetkovou transakcí due dilligence kvůli právním, ekonomickým a finančním rizikům plynoucím z propojení s Artesou, respektive Artesa Capital?  Případně, s jakým výsledkem?

Jaká byla cena vstupu církve do této kampeličky?

Neobáváte se negativních konsekvencí souvisejících s majetkovým propojením s trestně stíhaným Františkem Savovem, respektive kauzou pod krycím názvem Octavian?

Je důvod tajit onu symbolickou nabývací cenu? Respektive, můžete o výši inkriminované investice informovat veřejnost? Pokud ne, jaký je důvod? Šlo o nestandardní transakci či nestandardní částku?