V Česku žilo na jaře letošního roku 23 830 bezdomovců, ukázal výzkum.

V České republice žilo na jaře roku 2019 celkem asi 23 830 bezdomovců. Z toho 2 600 osob byly děti. Nejvíce lidí bez střechy nad hlavou se vyskytuje v Praze a Moravskoslezském kraji. Zhruba polovina bezdomovců žije venku nebo využívá přechodné noclehárny pro lidi bez přístřeší.

Ukázal to průzkum Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

„Lidé bez domova z námi sčítaných kategorií jsou přitahováni především většími městy s populací nad 20 000 obyvatel. Zjednodušeně lze říct, že čím větší obec je, tím větší má předpoklady, že se v ní budou osoby bez domova koncentrovat,“ uvedl výzkumný ústav v závěrečné zprávě.

„Nejvyšší koncentrace osob bez domova proto nalezneme v těch krajích, jejichž populace žije především ve větších městech,“ doplnil.

V Moravskoslezském kraji žije asi 3 540 bezdomovců, v hlavním městě zhruba 3 250 a v Jihomoravském kraji přibližně 2 450.

Naopak v Jihočeském a Libereckém kraji je bezdomovců méně než 800.

Zhruba polovina sčítaných osob bez domova žije „venku“ či využívá přechodné noclehárny pro osoby bez přístřeší.

Zbývající polovina lidí bez domova využívá využívá sociálních a ubytovacích služeb a pobývá v azylových domech, obecních ubytovnách pro lidi bez přístřeší, v domech na půl cesty nebo byli v době sčítání v nemocničních zařízeních (nejčastěji psychiatrických léčebnách) či ve vězení.

Mezi bezdomovci přespávajícími venku a v noclehárnách je 80 procent mužů.

V azylových domech je poměr rozdílný. Žije v nich 30 procent žen, 38 procent mužů a 32 procent dětí.

Sčítání se uskutečnilo ve 403 obcích, v nichž žije dohromady více než polovina obyvatel ČR, ve 232 azylových domech, 19 domech na půl cesty, 188 nemocničních zařízeních a 35 věznicích.

K celkovému počtu výzkumný ústav dospěl takzvanou extrapolací těchto dat, tedy odhadem na základě získaných údajů.

(pel)