Žebříček největších znečišťovatelů ovzduší opět vede Spolana Neratovice.

Už pátým rokem po sobě je největším znečišťovatelem v Česku neratovická chemička Spolana. V loňském roce vypustila do přírody 34 tun jedovatých látek. Nejvíce se množství jedovatých látek zvýšilo u chvaletické hnědouhelné elektrárny. Elektrárna výrazně zvýšila emise rakovinotvorných látek, skleníkových plynů a jedovaté rtuti.

Vyplynulo to ze žebříčků za rok 2018, které čerpají z dat Integrovaného registru znečišťování (IRZ) a které prezentovala ekologická organizace Arnika.

Největším znečišťovatelem jedovatými látkami je už popáté Spolana. Loni sice vypustila skoro o tři tuny méně látek poškozujících plodnost a o více než dvě tuny méně rakovinotvorného vinylchloridu, ale i přes klesající trend stále vypouští nejvíc rakovinotvorných či potenciálně rakovinotvorných látek i mutagenních látek.

Letos Spolana zprovozní nový plynový energetický blok. Tím nahradí stávající hnědouhelný. Emise oxidu siřičitého pak mají klesnout o 99 procent, prachu a oxidů dusíku o 90 procent a oxidu uhelnatého o 60 procent.

Elektrárna Chvaletice podle Arniky meziročně radikálně zvýšila emise rakovinotvorného arzénu, toxické rtuti i skleníkových plynů.

Vypustila o milion tun více oxidu uhličitého a téměř o tunu více arzenu, což je skoro dvojnásobek předchozího množství.

Majitel chvaletické elektrárny uvedl, že emise znečišťujících látek snižuje. Podnik ale vyrobil rekordní množství elektřiny, takže množství některých látek se kvůli tomu zvýšilo.

Letos přitom elektrárna získala výjimku z budoucích evropských limitů emisí rtuti a oxidů dusíku, aby mohla vypouštět 303 kilogramů rtuti a 337 tun oxidů uhlíku nad limit, který začne v Evropě platit od srpna 2021.

Elektrárny energetické společnosti ČEZ – Počerady, Prunéřov a Tušimice – stejně jako loni vypustily do ovzduší nejvíce skleníkových plynů.

Počerady a Prunéřov jsou také první ohledně vypouštěné rtuti do ovzduší, vody a půdy, třetí je teplárna Energetika Třinec. Emise toxické rtuti se podle Arniky celkově velmi zvýšily.

Celková situace napříč ČR se zhoršila, uvedla dále Arnika. Průmyslové zdroje celkově vypustily více látek rakovinotvorných, reprotoxických, mutagenních a narušujících fungování hormonální soustavy.

Například Siemens Mohelnice a Aco Industries Tábor vypustily více styrenu, Unipetrol RPA Litvínov a DEZA Valašské Meziříčí zase zvýšily emise benzenu.

(pel)