Počet pracovníků ze zahraničí roste raketovým tempem: V Česku pracuje už 700 tisíc cizinců.

Počet zahraničních pracovníků v České republice stále roste. Jen od loňského roku stoupl počet pracujících cizinců o zhruba 38 tisíc. V polovině letošního roku tak v Česku pracovalo už téměř 700 tisíc cizinců. 

Zprávu uveřejni server Novinky.cz.

Počet pracujících cizinců se začal zvyšovat po vstupu ČR do Evropské unie. Zatímco v roce 2004 tvořili zahraniční pracovníci necelá 4 procenta z celkového počtu zaměstnaných, v polovině roku 2019 to bylo již 13,2 procenta.

V Česku by se bez cizinců prakticky neobešel průmysl, stavebnictví a obchod. Podle Svazu průmyslu a dopravy či Hospodářské komory by české firmy na tato místa potřebovaly 300 až 400 tisíc dalších pracovníků. A vliv na to nemá ani zpomalování ekonomiky.

Většina zahraničních pracovníků je v Česku jako zaměstnanci. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jich k letošnímu 30. červnu registrovalo rekordních 606 483.

Naopak cizinci živnostníci v ČR přibývají pomaleji. Podle údajů ministerstva průmyslu a obchodu jich v polovině roku bylo 92 tisíc, tedy zhruba o 2,2 tisíce více než na sklonku předchozího roku.

Šedesát procent zaměstnaných cizinců v ČR tvoří občané EU. Ze zhruba 240 tisíc osob z třetích zemí jich něco přes polovinu (125 tisíc) pro vstup na český trh práce nepotřebuje povolení.

Dalších téměř 60 tisíc jsou držitelé povolení k zaměstnání. Zbylí mají zaměstnanecké karty, které se vydávají ke konkrétní pracovní pozici.

Ze statistiky také vyplývá, že mezi občany EU převažují Slováci, Poláci a Rumuni.

Pokud jde o cizince z třetích zemí, nejpočetněji jsou zastoupeni zmínění Ukrajinci.

(pel)