Podklady pro důchodovou reformu v České republice připraví pařížská Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Podklady pro důchodovou reformu v České republice připraví pařížská Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). České Ministerstvo práce požádá OECD o zpracování analýzy penzijního systému v ČR a doporučení změn tak, aby byl dlouhodobě finančně udržitelný.

Na studii OECD by pak měla navázat příprava návrhu důchodové reformy. Tu chce vláda připravit do poloviny roku 2021, tedy ještě před podzimními parlamentními volbami.

Vláda proto bez veřejné soutěže přidělí organizaci OECD zakázku na přípravu analýzy.

Česko tak chce požádat OECD o zhodnocení prvního a třetího důchodového pilíře v ČR, tedy průběžného financování důchodů z odvodů a dobrovolného spoření na stáří.

Na studii by měli spolupracovat experti OECD i zástupci tuzemských úřadů, Parlamentu, odborů, firem a finančních institucí.

Výsledky studie by měly být známy v polovině roku 2020.

„Analýza by měla identifikovat trendy v oblasti demografického vývoje a nákladů souvisejících se stárnutím obyvatelstva a navrhnout opatření na zajištění stability a dlouhodobé udržitelnosti penzijního systému,“ informovalo ministerstvo práce.

Ve druhém pololetí příštího roku a v prvním pololetí roku 2021 by pak měla podle návrhu navázat „druhá fáze projektu OECD“.

Zahrnovat by měla projednání výsledků a dosažení široké shody na podobě důchodového systému. Stanovit by se měl podíl státu, lidí a zaměstnavatelů na financování penzí.

Konečným výsledkem konzultačního procesu by byl návrh důchodové reformy, ideálně podpořený všemi zainteresovanými subjekty, plánuje ministerstvo.

Analýza by měla stát 200 tisíc eur (5,17 milionu korun). Polovinu z této částky uhradí MPSV. Druhou polovinu pak ministerstvo financí.

Druhá fáze projektu by se měla zaplatit z Evropského fondu na podporu strukturálních reforem.

OECD v minulosti Česku doporučovala třeba v budoucnu dál odsouvat věk nástupu do penze podle prodlužování života.

Vláda ČR však nedávno potvrdila platnost věkové hranice 65 let pro odchod do důchodu.

Penzijnímu systému v Česku hrozí postupné propadání do deficitu s tím, jak bude přibývat osob v penzijním věku a snižovat se podíl ekonomicky aktivních osob.

Babišova vláda si stanovila důchodovou reformu ve svém programu jako první ze šesti svých hlavních priorit. (sfr)