Papež František na Madagaskaru kritizoval tamní vůdce kvůli drancování přírodních zdrojů a škody na životním prostředí.

Papež František na Madagaskaru tvrdě kritizoval tamní vůdce za drancování přírodních zdrojů a škody páchané na životním prostředí. V druhý den návštěvy Madagaskaru Svatý otec v projevu v Antananarivu prohlásil, že korupce na Madagaskaru zasahuje i do ochrany životního prostředí a zatahuje obyvatele ostrova do „nelidské chudoby“.

Vatikánský šéf současně vyzval madagaskarského prezidenta Andryho Rajoelinu k vytváření nových pracovních příležitostí tak, aby lidé na Madagaskaru nemuseli kácet stromy, ničit místní přírodu a nezákonně obchodovat s unikátními rostlinami, zvířaty a minerály.

„Váš krásný ostrov je bohatý na lesy a faunu. Ale toto bohatství ohrožuje masivní těžba dřeva, z níž někteří profitují,“ prohlásil papež.

Hlava státu Vatikán zařadila ochranu životního prostředí mezi hlavní pilíře výkonu svého úřadu.

Madagaskarského prezidenta Rajoelinu, který zvítězil díky protikorupční kampani, František vyzval ke splnění volebních slibů.

„Vší silou bojujte proti všem formám korupce a proti spekulantům, kteří prohlubují sociální nerovnost. Bojujte proti nestabilitě a sociálnímu vyloučení, které vždy vede k nelidské chudobě,“ zdůraznil papež.

Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) se 95 procent madagaskarských plazů a 89 procent druhů rostlin nevyskytuje nikde jinde na Zemi.

Neziskové organizace a instituce pro ochranu životního prostředí dlouhodobě varují před ničením madagaskarských lesů v honbě za vzácnými dřevinami. Ty jsou podle nich důkazem korupce.

Řada místních zbohatlíků údajně vděčí za své bohatství právě ilegální těžbě dřeva na severovýchodě ostrova.

Podle jiných odhadů se na Madagaskaru ročně vykácí až 200 tisíc hektarů lesa. Objevují se varování, že do roku 2040 může ostrov Madagaskar přijít o všechny tropické listnaté lesy. (sfr)