Kvůli suchu může HDP Česka v budoucnu klesnout o více než 1,6 procenta.

Kvůli suchu a nedostatku srážek by v budoucnu mohl hrubý domácí produkt (HDP) České republiky klesnout až o 1,6 procenta a více. Česko by tak ročně přišlo nejméně o 80 miliard korun. Spočítali to vědci z Centra pro vodu, půdu a krajinu České zemědělské univerzity (ČZU), kteří se zabývají vlivem úbytku srážek na českou ekonomiku.

Další nezapočítané náklady sucha by představovaly dopady například na zdraví obyvatel, životní prostředí a vyplacené náhrady z pojištění.

V případě opakujícího se extrémního sucha by se podle vědců změnila i česká ekonomika a některá ekonomicky méně aktivní průmyslová odvětví závislá ve značné míře na dostatku vody by musela svou výrobu zmírnit.

Jde třeba o výrobu papíru nebo textilní průmysl. Například pro výrobu 1 kilogramu papíru je zapotřebí 300 litrů vody a pro 1 kilogram chleba až 1500 litrů.

K odhadu dopadu na ekonomiku použili vědci data z více než 150 průmyslových odvětví, jak ta nakládají s dešťovou, povrchovou a podzemní vodou.

Pracovali se několika scénáři.

„Máme jeden scénář poklesu (dešťové, povrchové a podzemní vody) o 25 procent, druhý scénář poklesu o 50 procent. S tím, že co se týká pouze poklesu produkční schopnosti české ekonomiky, tak se bavíme o číslech 0,9 až 1,6 procenta HDP,“ uvedl ekonom z Centra pro vodu, půdu a krajinu Petr Procházka.

Upozornil ale, že v těchto číslech nejsou zahrnuty ostatní náklady jako sociální a škody na životním prostředí.

Při zvýšeném odhadu by pak náklady sucha mohly podle něj dosáhnout až 4,8 procenta HDP.

Vědci také varovali, že ČR disponuje jedněmi z nejmenších vodních zdrojů na obyvatele a zároveň má jeden z nejmenších podílů přítoků vody z okolních zemí, a to méně než pětiprocentní.

Je tak závislá na srážkách. V budoucnu bude možná nesoběstačná, ohrožena jsou podle vědců zejména velká města.

(pel)