Evropská komise povolila poskytnutí masivní státní "kůrovcové" dotace soukromým vlastníkům lesů v Česku.

Evropská komise povolila poskytnutí státních dotací pro soukromé a obecní vlastníky lesů zasažených kůrovcem v Česku. Ministerstvo zemědělství plánuje vyplatit letos soukromým a obecním vlastníkům lesů 1,5 miliardy korun jako kompenzaci za sníženou tržní cenu dříví.

Informaci o vyslovení souhlasu se státními dotacemi pro české nestátní vlastníky kůrovcových lesů potvrdil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Tržní cena dřeva klesla kvůli kůrovcové kalamitě. Kvůli ní je na trhu přebytek dřeva.

Celková podpora pro vlastníky lesů může podle mluvčího letos přesáhnout čtyři miliardy korun. Vlastníci lesa by tak podle úřadu měli získat peníze na obnovu lesa.

Dotační prostředky mají vlastníkům pomoci obnovit poškozené lesy a včas provést veškerá opatření, která jsou nutná pro opětovné zalesnění a péči o porosty.

Finanční podpora ze státní pokladny je zatím schválená do konce roku 2021. Ministerstvo ji však bude moci vyplácet až po schválení novely lesního zákona, kterou projednává Poslanecká sněmovna.

Vlastníci lesů se podle materiálu ministerstva, který odsouhlasila vláda, od konce předloňského roku dostávají s prodejní cenou jehličnatého dříví pod úroveň nákladů nutných k zákonným povinnostem při těžbě dříví, jako je výsadba stromů a jejich ochrana. Ekonomické škody od roku 2018 do roku 2020 by mohly být podle úřadu 32,6 miliardy korun.

Výše státní podpory by měla být vypočítána jako rozdíl mezi tím, co musí dávat vlastníci lesů na nutné náklady, a hodnotou skutečného prodeje dříví. Stát by chtěl vyplatit letos 1,5 miliardy korun, další miliardu v příštím roce.

Vedle toho plánuje ministerstvo přerozdělit mezi vlastníky půl miliardy korun z podzimního kola evropského dotačního rozvojového programu.

Od dubna platí novela zákona, podle níž stát rozdělil Česko na zóny s různými stupni opatření proti kůrovci. Na celém území nově platí možnost odložit těžbu souší, tedy stromů, ze kterých už kůrovec vylétl, do konce roku 2022. (sfr)