OSN v boji proti změnám klimatu vyzvala ke snížení spotřeby masa a k větší konzumaci luštěnin, ovoce a zeleniny.

OSN v nové zprávě o klimatu vyzvala ke změně využívání půdy a ke snižování spotřeby masa. Podle expertů OSN nestačí v boji proti globálnímu oteplování jen omezit emise oxidu uhličitého v energetice či dopravě, ale je prý potřeba je také snížit emise skleníkových plynů, které produkuje člověk v zemědělství a při dalším využívání půdy.

Zpráva panelu OSN pro změny klimatu byla zveřejněna v Ženevě. Na zprávě Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) se podílela stovka expertů z několika desítek zemí včetně České republiky.

V následujících desetiletích se podle uvedené zprávy na Zemi zvýší počet, intenzita i trvání veder i sucha a to nejen ve Středomoří. V řadě regionů naopak očekává častější extrémní deště.

Zemědělství, lesnictví a další využívání půdy se podle zprávy podílí na skleníkových plynech produkovaných člověkem 23 procenty. Zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) upozorňuje, že ke zmírnění globálního oteplování nestačí jen snižovat emise oxidu uhličitého produkovaného továrnami či auty, ale je třeba změnit způsob využívání půdy i chování spotřebitelů.

Proto je podle zprávy IPCC důležitý udržitelný způsob hospodaření s půdou, který má zahrnovat mimo jiné podporu zadržování vody v krajině i obnovu rašelinišť.

„Půda, kterou využíváme může nakrmit svět i při změnách klimatu a poskytnout biomasu pro obnovitelné zdroje energie. Je ale nutný včasný a důkladný zásah v několika oblastech,“ zjistil IPCC.

Postupná přeměna úrodné půdy na poušť podle nových zjištění postupuje v oblastech, kde žije asi 500 milionů lidí. Tyto oblasti jsou náchylnější ke klimatickým změnám a k extrémům počasí, jako jsou sucha, vlny veder či písečné bouře.

Vznikající extrémy počasí ovlivní i produkci potravin. Proto je prý potřeba třeba změnit stravovací návyky i zamezit plýtvání a ničení potravin.

Snížení spotřeby masa má přispět k omezení množství metanu, který při trávení produkují hospodářská zvířata a který se rovněž podílí na skleníkovém efektu, a přispívá tak ke změně klimatu.

Zpráva proto doporučuje zaměřit se ve stravování více na luštěniny, ovoce a zeleninu.

Za alarmující označila i fakt, že zemědělství a produkce potravin zabírá třetinu souše a nárokuje si 70 procent veškeré spotřeby vody na Zemi.

IPCC je mezivládní organizace OSN, která byla založena v roce 1988 s cílem objektivně a na základě vědeckých poznatků hodnotit klimatické změny a hledat možnosti, jak zmírnit jejich účinky na lidstvo či jak se těmto účinkům přizpůsobit. IPCC sídlí v Ženevě a v roce 2007 dostala spolu s bývalým americkým viceprezidentem Al Gorem Nobelovu cenu za mír. (sfr)