Kalousek: Chemické hubení hraboše je zločin. Czernin: Vláda chce otrávit krajinu v ČR.

Chemické hubení hraboše na polích je zločin proti národu, kritizovala opozice. Proto plošnému hubení hraboše pomocí jedů protestovalo i Ministerstvo životního prostředí. Podle opozice vláda otrávila duši národa. Otrávit zemi prý nenechají. 

Ministerstvo zemědělství vydalo povolení k plošnému hubení polních škůdců jedem Stutox. Rozhodnutí vyvolalo řadu kritických reakcí s tím, že jed je sám osobě nebezpečný pro řadu dalších živočichů, ale také může ohrozit celý ekosystém.

Hrabošem se živí draví ptáci, kteří se můžou ztrátou přirozené potravy dostat do ohrožení. Problému si všimli především politici TOP 09, kteří hodlají věc řešit s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (nestr. za ČSSD).

„Vyzývám ministra zemědělství Tomana, aby okamžitě přehodnotil rozhodnutí úřadu ÚKZÚZ o povolení plošného trávení hlodavců jedem Stutox II. Stát musí zemědělcům pomáhat, ne ale na úkor přírody a živočichů, kteří v ní žijí. Pokud to pan Toman nechápe, nemá ve vládě co dělat,“ napsal předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Povolení plošného trávení hrabošů je dalším ze zločinů na naší zemi. Plošné rozhazování jedů je jednoduché, levné a vpravdě vražedné řešení. Už víme, že tato vláda otravuje duši národa. Nechci, aby otrávila naši krajinu,“ prohlásil senátor Tomáš Czernin (TOP 09).

Kritický postoj zaujal i Miroslav Kalousek (TOP 09).

„V mých očích je tohle rozhodnutí zločin. Nejenom vůči dravcům a čápům, ale také vůči psům a kočkám. Píši dopis ministrovi zemědělství s žádostí, ať rozhodnutí svého ústavu okamžitě pozastaví a vyžádá si stanovisko ministerstva životního prostředí,“ oznámil Kalousek.

Rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), který povolil rozhazování jedu na hubení hlodavců Stutox II kvůli přemnoženým hrabošům, kritizovalo i Ministerstvo životního prostředí.

Aplikace jedu podle ministerstva ohrožuje zvěř a ptáky a je tak v rozporu se zákonem na ochranu přírody a krajiny.

Označilo ji rovněž za extrémně rizikovou pro životní prostředí.

Ministerstvo informovalo, že vybídlo Českou inspekci životního prostředí, která bude případné porušení zákona šetřit.

Zemědělci podle ÚKZÚZ můžou rozhazovat jed do začátku prosince na zemědělské půdě, v sadech, na vinicích, pastvinách, pod jehličnany nebo u okrasných rostlin.

„Plošnou aplikaci tohoto toxického jedu na zemědělskou půdu považujeme za extrémně rizikovou pro životní prostředí. V důsledku aplikace rodenticidu (přípravku na hubení hlodavců) může vedle otrav ptáků docházet k přímým otravám řady dalších živočichů zemědělské krajiny, jako jsou zajíci polní, srnčí zvěř, bažanti nebo koroptve,“ uvedl ředitel odboru druhové ochrany ministerstva Jan Šíma.

Po pozření takto otrávených hrabošů prý může docházet i k sekundárním otravám, a to zejména u dravců, sov, ale také čápů, volavek a řady dalších, kteří jsou přirozenými predátory hlodavců.

MŽP údajně ministerstvo zemědělství na problém upozornilo.

Na odpověď však ministerstvo zemědělství nijak nečekalo a ÚKZÚZ bez konzultace s ministerstvem životního prostředí povolení vydal.

Na přemnožení hrabošů si stěžovali zemědělci. V silách zemědělců podle mluvčího Zemědělského svazu ČR Vladimíra Píchy nebylo odsypávat jed pouze do nor, používané přípravky podle něj navíc mají krátkou dobu rozpadu.

„Alternativou k použití rodenticidů by mohlo být intenzivní zpracování půdy a odkrytí hnízd hraboše. Každý pohyb s půdou ji ale dále připraví o důležitou vláhu, což v současné situaci s nedostatkem srážek může být kontraproduktivní,“ prohlásil dříve Pícha. (sfr)