Lidé by měli pracovat jen jeden den v týdnu, respektive celkem jen 8 hodin týdně.

Lidé by měli pracovat jen jeden den v týdnu, respektive celkem jen 8 hodin týdně. Takto krátká pracovní doba by nejlépe pomohla jejich psychickému zdraví a spokojenému životu. V rozsáhlém výzkumu to zjistili vědci z univerzit v Cambridgi a Salfordu.

Vědci také zjistili, že více hodin placené práce, včetně pětidenního pracovního týdne, nepřináší další zlepšení kvality života.

Autoři studie, která byla publikována v časopisu „Social Science and Medicine“, došli k závěru, že placená práce je pro dospělého člověka důležitá s tím, že postupující automatizace bude vyžadovat zkracování pracovní doby pro všechny tak, aby byla rovnoměrně redistribuována.

Studie ukázala, že když lidé, kteří jsou nezaměstnaní nebo na jsou na mateřské, nastoupí do zaměstnání, sníží se riziko jejich psychických zdravotních problémů v průměru o 30 procent.

Pozitivní vliv zaměstnání na duševní zdraví je však limitován osmi pracovními hodinami týdně.

Ve své průlomové studii vědci také uvádějí, že redukce počtu hodin pracovního týdne a následná redistribuce práce by vedly ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, dále by zvýšila produktivitu práce a pomohla by snížit emise CO2 způsobované dojížděním do práce.

Zdůraznili však, že zkracování délky pracovní doby je nutné aplikovat na všechny pracující tak, aby se tím dále nezvyšovaly socioekonomické nerovnosti mezi lidmi.

Pro účely studie využili v letech 2009 až 2018 data od více než 70 tisíc Britů. (sfr)