Počet menších podnikatelů v Česku letos mírně klesl. (Ilustrační foto)

Počet menších podnikatelů v Česku, kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají, v prvním čtvrtletí roku 2019 klesl o několik stovek na celkových 1,011 milionu. V loňském roce přitom počet menších podnikatelů, tedy například i soukromých lékařů, umělců či zemědělců, vzrostl o 20 tisíc.

Informace zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Ze všech osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) klesl o 1000 počet těch, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní. Takovýchto podnikatelů je 589 tisíc.

Počet těch, kteří ji mají jako vedlejší, naopak o jeden tisíc stoupl na 422 000.

Nejvíce podnikatelů je evidováno v Praze (181 tisíc) a v krajích Středočeském (141 t.) a Jihomoravském (111 t.).

Další zvýšení počtu OSVČ by podle neoficiálních informací mohl podpořit jednotný paušální odvod, který připravuje ministerstvo financí. Zatím se pracuje s variantou, podle které by OSVČ, jejichž roční příjem nepřekročí jeden milion Kč, získaly možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné.

Povinnost platit zálohy na důchodové pojištění mělo koncem minulého roku celkem 686 tisíc osob samostatně výdělečně činných.

Pojistné na nemocenské pojištění si platilo 91 tisíc osob. Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Zbývající živnostníci se pojišťují u komerčních společností, nebo si vytvářejí rezervy pro případ nemoci. (sfr)