Absurditou roku 2019 zvolili podnikatelé v Česku exekuce na mzdy zaměstnanců, které zvyšují administrativu firem.

Absurditou roku 2019 podnikatelé v Česku zvolili exekuce na mzdy zaměstnanců. Zaměstnavatel je totiž povinný ze zákona poskytnout součinnost při exekuci na mzdu pracovníka. Pokud tak neučiní, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun. Zákon přitom podle organizátorů hlasování nestanovuje jasně, co všechno takové poskytnutí součinnosti zahrnuje a navíc to firmy výrazně administrativně zatěžuje. 

Výsledky hlasování vyhlásili organizátoři soutěže, jejímž odborným garantem je Hospodářská komora ČR.

Na 2. místě ankety se umístila povinnost zajistit bezpečnost práce při práci z domova, tzv. home office.

Třetí skončil stavební zákon s příliš dlouhou dobou na vyřízení stavebního povolení. Zde podnikatelé upozornili, že délkou stavebního řízení je již Česká republika pověstná.

Podle žebříčku sestavovaného světovou bankou se ČR umístila na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí, a to s délkou 246 dnů.

Podnikatelé vybírali z 9 byrokratických absurdit. Byly mezi nimi například povinnost včelařů oznámit aplikaci přípravků nebezpečných pro včely, omezení prodejní doby obchodů nebo norma o hygienických zařízeních a šatnách upravující rozměry šatní skříňky.

Absurdita roku má za cíl upozornit na zbytečné a často nesmyslné administrativní povinnosti a nařízení, které úřady ukládají podnikatelům. V roce 2018 se absurditou roku stalo zadržování nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty.

(pel)