Stát není schopný využívat dotace na živočišnou výrobu. Peněz je přitom stále více.

Dotace zemědělcům v ČR se stále zvyšují, ale stát není schopný peníze využít. Třeba na chov prasat a drůbeže šlo mezi lety 2012 až 2016 o 300 procent více peněz, stavy hospodářských zvířat se ale v roce 2017 oproti roku 2015 snížily a klesla i míra krytí spotřeby hovězího a vepřového masa. Vyplynulo to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). 

Na podporu zemědělské produkce v letech 2015 až 2017 šlo celkově 21 miliard korun, z toho 10 miliard korun z fondů Evropské unie.

Kontroloři našli nejvyšší nedostatky u nastavení podmínek národních dotací. Ty spravuje a rozděluje ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF).

Národní dotační program má pomoci chovatelům prasat a drůbeže v boji proti nákazám. V kontrolovaném období proplatil resort za tyto 5,3 miliardy korun. Nastavené podmínky ale podle NKÚ nenutily příjemce chovat se hospodárně.

„Dotace tak například používali k úhradě předražených pronájmů čisticích a dezinfekčních strojů nebo k zaplacení odborného dozoru při čištění stájí, které si přitom prováděli vlastními silami,” uvedl úřad.

Více než 200 milionů korun vyplatilo ministerstvo mlékárnám na úhradu běžných provozních výdajů, přičemž se podle kontrolorů jednalo přitom o společnosti, které dlouhodobě vykazují zisk.

Kontroloři zkritizovali i funkčnost kontrolního systému. V některých případech tak příjemci dostali proplacené neuznatelné výdaje nebo výdaje, na které nedoložili faktury.

Naopak u dotací z evropských zdrojů nastavilo MZe podle NKÚ řídicí systém i podmínky pro poskytování podpor až na některé dílčí nedostatky účinně.

Chyby se podle nich týkaly dělení investičních projektů z programů rozvoje venkova. Někteří příjemci dotací tak mohli díky rozdělení projektů získat vyšší dotaci, než jakou dovoloval limit.

(pel)


„Evropské dotace“ příjemcům v České republice uhradili zejména daňoví poplatníci z těch členských států Evropské unie, jež jsou tzv. „čistými plátci“, tedy které z peněz získaných zdaněním svých občanů a svých firem odvádějí do rozpočtu EU více prostředků, než z kolik z tohoto rozpočtu čerpají pro svoji potřebu. 

„Čistými plátci“ jsou v EU tyto státy: Německo, Itálie, Velká Británie, Francie, Dánsko, Nizozemsko, Finsko, Rakousko a Švédsko.