Státy EU schválily přísnější emisní normy pro nové automobily.

Členské státy Evropské unie schválily přísnější emisní normy pro osobní automobily a lehká užitková vozidla. Škodlivé emise oxidu uhličitého se do roku 2030 mají snížit u nových osobních aut o 37,5 procenta a u nových lehkých užitkových vozů o 31 procent.

Během let 2025 až 2029 se emise CO2 z osobních aut a dodávek musí snížit o 15 procent. Výrobci automobilů, kteří stanovené limity překročí, zaplatí poplatek za překročení emisí.

Evropská komise pak rozhodne, jestli by vybrané peníze měly být využity k financování spravedlivého přechodu k mobilitě s nulovými emisemi a na podporu rozvoje dovedností pracovníků automobilového průmyslu.

Cíle omezit emise v dopravě mají EU pomoci dosáhnout do roku 2030 celkového snížení emisí skleníkových plynů o 40 procent.

Evropská komise návrh předložila v listopadu 2017, od té doby se projednával. Europarlament kompromisní dohodu pravidel schválil koncem března.

(pel)