Stát neprověřuje dotace pro neziskové organizace. Peníze rozdává bez předchozí analýzy a navíc nesedí ani údaje o tom, kolik peněz bylo vůbec vyplaceno....

Stát poskytoval miliardové dotace nestátním neziskovým organizacím bez předchozí analýzy, jaké služby společnost skutečně potřebuje. Upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Kontroloři také zjistili rozdíl v informacích o tom, kolik stát v letech 2015 a 2016 poskytl neziskovkám peněz na dotacích – údaje se lišily o více než 3 miliardy korun. 

NKÚ prověřil dotace rozdělené Úřadem vlády ČR a ministerstvy pro místní rozvoj, vnitra, životního prostředí a zemědělství.

Zjistil miliardové rozdíly v informacích o tom, kolik stát poskytl peněz na dotacích v letech 2015 a 2016.

V roce 2015 činil rozdíl 2,19 miliardy – rozpočtový informační systém vykázal dotace ve výši 11,95 miliardy, zatímco podle rozboru financování šlo o 9,76 miliardy.

V roce 2016 se rozdíl pohyboval kolem jedné miliardy, přičemž podle rozpočtového informačního systému bylo rozděleno necelých 11,88 miliardy, zatímco podle rozboru financování 10,87 miliardy.

Rozdíly v údajích jsou i v centrální evidenci dotací. Kontrolovaná ministerstva a Úřad vlády v roce 2016 nezveřejnily v centrální evidenci všechny povinné informace o poskytnutých dotacích. Rozdíl mezi evidencí a rozpočtovým systémem za všechny poskytovatele dotací představuje 3,51 miliardy korun.

Stát v roce 2016 a 2017 rozdělil neziskovým organizacím 26,26 miliardy korun. Neměl ale k dispozici žádnou analýzu toho, jaké služby společnost skutečně potřebuje.

Úřad vlády zároveň podle kontrolorů průběžně nekontroluje, jak se daří s pomocí dotací plnit cíle strategie.

Více než polovina kontrolovaných příjemců dotací navíc nedodržela podmínky.

(pel)