Do Česka se loni dovezlo rekordní množství zemědělských potravin.

Do České republiky se v roce 2018 dovezlo agrární zboží za 228,6 miliardy korun. To je meziroční navýšení o přibližně 2 miliardy korun. Naopak Česko vyvezlo zboží za 186,1 miliardy korun, což je meziročně méně o více než 10 miliard korun.  Na národních dotacích by měli zemědělci, potravináři nebo chovatelé zvířat letos získat 3,8 miliardy korun. 

Uvedli to zástupci Zemědělského svazu ČR.

Schodek agrárního zahraničního obchodu se loni meziročně prohloubil o zhruba 7,88 miliardy korun a dosáhl 40,3 miliardy korun.

Schodek či přebytek zahraničního obchodu je statistický údaj, který značí, zda se více vyváží, či dováží. Schodek znamená, že převažuje dovoz.

Nejvíc převažuje dovoz u masa.

„U komodity maso činí záporné saldo plných 23 miliard korun, což je plných 60 procent celkového záporného salda agrárního zahraničního obchodu,” řekl mluvčí svazu Vladimír Pícha.

Podle svazu se tak ukazuje závislost ČR na zahraničních výrobcích.

Převaha dovozu se podle Píchy před deseti lety stala pravidlem u mléčných výrobků a dalších potravin živočišného původu. Naopak se více vyváží obiloviny s přebytkem 8,6 miliardy korun, nezahuštěné mléko s přebytkem 7,9 miliardy korun nebo živá zvířata.

Export do zemí mimo EU roste podle MZE ČR rychleji než do evropských států. Agrární zboží loni nejvíce směřovalo na Slovensko (21,8 procenta), do Německa (19,7 procenta) a do Polska, následovala Itálie, Rakousko a Maďarsko. Hlavními odběrateli mimo EU jsou Rusko, Japonsko, Čína, Turecko nebo USA.

Naopak do Česka nejvíce míří dovozy z Německa (21,6 procenta) a Polska (16,9 procenta), dále pak z Nizozemí, Slovenska a Španělska, ze zemí mimo EU jde o Čínu, Turecko, USA nebo Norsko.

Na národních dotacích by měli zemědělci, potravináři nebo chovatelé zvířat v letošním roce získat 3,8 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 750 milionů korun.

Do živočišné výroby směřuje celkem 2,69 miliardy korun, do rostlinné výroby 351,4 milionu korun, do potravinářství 568 milionů korun a na ostatní aktivity 188,7 milionu korun.

Evropská komise loni představila plán pro budoucí Společnou zemědělskou politiku EU, který počítá s 5% škrty ve financování zemědělského sektoru. Zatímco ve stávajícím finančním období 2014-2020 mají čeští zemědělci k dispozici 8,2 miliardy eur, na období 2021-2027 by měli získat 7,7 miliardy (199 miliard korun).

(pel)