Zaměstnanci pracující v open space jsou asi o 65 % více nemocní než zaměstnanci, kteří mají k dispozici vlastní kancelář. (Ilustrační foto).

Open space kanceláře mají negativní dopady na zdraví. Zaměstnanci pracující v open space jsou asi o 65 % více nemocní. Open space paradoxně snižuje přímou osobní komunikaci mezi lidmi. Neumožňuje soustředění, úroveň hluku je v open space často nepříjemná a lidé zde nemají žádné soukromí. Přesto jich stále přibývá…

Mýtus otevřeného administrativního pracoviště, bez stěn a jiných překážek, kde všichni zaměstnanci sedí pospolu, však stále přežívá. Podle průzkumu mezinárodní asociace pro správu komerčních objektů pracuje 68 % zaměstnanců v kancelářích, kde nejsou žádné stěny. A jejich číslo nadále poroste.

Ale je tu jeden problém. Zaměstnanci open space nenávidí. Což je logické vzhledem k tomu, v tento typ kanceláře neumožňuje soustředění, úroveň hluku je v open space často nepříjemná a lidé zde nemají žádné soukromí.

Je proto zajímavé, že open space zůstává nadále v módě, i když negativní pocity zaměstnanců podporují vědecké výzkumy produktivity. Analýzy statistik ukazují, že zaměstnanci pracující v open space jsou asi o 65 % více nemocní než zaměstnanci, kteří mají k dispozici vlastní kancelář.

Mýtus, že otevřené prostory usnadňují komunikaci mezi zaměstnanci, rozbila studie Harvard Business School zveřejněná v minulém roce. Open space proti očekávání snižuje osobní interakci „tváří v tvář“ o 70 % a zvyšuje komunikaci po mailu a sociálních sítích o více než 50 %.

Studie tak potvrdila předchozí zjištění, že práce v otevřenému administrativním prostoru snižuje schopnost zaměstnanců se soustředit a pracovat na složitějších úkolech.

Hlavním důvodem pro pokračování open space je především fakt, že se jedná o levné řešení, které umožňuje vměstnat co nejvíce lidí na jednotku plochy. Podle realitní agentury CoreNet Global průměrná plocha připadajícího na jednoho zaměstnance poklesla od roku 2010 do roku 2013 z 21 m2 na 16 m2 a v posledních letech dále klesá.

Takové zahuštění zaměstnanců přináší zvláště velkým firmám nemalé úspory.

Facebook, Menlo Park.

Gigantický open space

Jedním z nejnovějších pokusů a o moderní open space je ředitelství společnosti Facebook v Menlo Park. Budova otevřená v roce 2015 na rozloze 40,5 tisíce m2 pojme 2800 zaměstnanců.

Podle zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga je celá budova vlastně jeden gigantický open space, kde jsou všichni sobě tak blízko, že spolu mohou spolupracovat.

On sám se chlubí tím, že má obyčejný pracovní stůl umístěný mezi všemi ostatními bez jakýchkoliv překážek. Jeho pracovní prostor se tak od prostých zaměstnanců odlišuje pouze tím, že má přístup do privátní konferenční místnosti. V ní ale podle neoficiálních zdrojů zevnitř firmy tráví naprostou většinou svého pracovního času… (mar)