Česko je na tom s bezdomovectvím téměř nejhůř na celém světě...

Ve Spojených státech žije podle poslední statistiky přes 500 tisíc lidí bez domova. V přepočtu na počet obyvatel je na tom ale USA stále lépe než Česká republika, v níž je bez domova 0,65 % obyvatelstva, v USA je to 0,18 %. K nárůstu bezdomovectví dochází v posledních letech v rámci celé Evropské unie.

Deník Huffington Post informoval o výsledcích posledního průzkumu, který v USA sleduje problematiku bezdomovectví. Zprávu vydalo ministerstvo pro bydlení a městský rozvoj (HUD), které vycházelo z dat získaných letos v lednu. Oproti minulému roku konstatovalo mírný nárůst o 0,3 %, celkový počet lidí bez domova pak byl zhruba 553 000.

Pouze zhruba 1/3 z uváděného počtu lidí bez domova žije na ulici nebo místech „nevhodných pro obývání“. Zbývající 2/3 přebývají v ubytovnách k tomu určených, nebo po různých projektech přechodného bydlení.

České ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2017 odhadovalo, že v zemi žije zhruba 68 500 lidí bez domova, téměř 120 000 osob pak bylo ohroženo ztrátou bydlení. Ve srovnání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se pak Česká republika ocitla mezi nejhoršími státy.

Tabulka zpracovaná OECD sice využívá data z roku 2015, nebo nejnovější dostupná, přesto z ní lze jisté srovnání vyčíst. Na základě uvedených údajů měří procento lidí bez domova v celkové populaci. Česká republika se v ní s 0,65 % umísťuje na druhém místě hned za Novým Zélandem (0,94 %). V USA je to 0,18 % a například sousední Polsko uvádí 0,10 %. Německo u kterého jsou uvedená data z roku 2014 je na tom s 0,42 % o něco hůře.

Stránky Euronews.com přitom upozorňují na studii organizace Feantsa, která se bezdomovectvím zabývá na evropské úrovni. Podle ní ve všech zemích Evropské unie, s výjimkou Finska, dochází k nárůstu počtu lidí bez domova. (jaz)