Ministerstvo financí chystá v rámci daňového balíčku novou pokutu pro ty, kteří špatně vyplní údaje v kontrolním hlášení k dani z přidané hodnoty. Finanční úřady budou moci nově plátce DPH pokutovat až půlmilionovou sankcí.

Pokuty kvůli kontrolnímu hlášení hrozí už nyní, podle ministerstva financí však nelze některé postupy plátců postihnout. Ministerstvo také navrhuje u kontrolního hlášení omezit dobu pro vydání platebního výměru na půl roku, jinak povinnost uhradit pokutu zanikne.

Ministerstvo v důvodové zprávě k daňovému balíčku uvádí, že v praxi poměrně často nastává situace, kdy plátci záměrně a opakovaně nevyplňují údaje. Například neuvedou všechny potřebné a požadované údaje, uvedou odhadované, a nikoli faktické údaje a čekají na výzvu úřadu, na kterou reagují včas a úplně a doplní všechny požadované údaje.

Nyní není možné jim za to dát pokutu, přestože tímto postupem maří správu daní, uvedlo ministerstvo. Sankci „v řádně odůvodněných případech“ má umožnit právě daňový balíček.

Podle mluvčího ministerstva Michala Žurovce takto daňový balíček napravuje nedostatek v současné úpravě.

Na novou pokutu upozornil na svém twitterovém účtu daňový poradce Tomáš Hajdušek, který působí také jako vedoucí sekce správy daní Komory daňových poradců. Hajdušek řekl, že nepovažuje za správný přístup ministerstva, které místo toho, aby zajistilo, že se řádní plátci dočkají slibovaných benefitů, navrhuje nové pokuty.

Ministerstvo financí na twitteru argumentovalo tím, že jednou ze základních povinností státu je zajistit, aby zákony nebyly úmyslně obcházeny, protože jinak by postrádaly smysl.

Daňový balíček, který mění deset zákonů v oblasti daní, je nyní ve Sněmovně po druhém čtení. Poslanci k němu předložili řadu pozměňovacích návrhů, které ve středu projedná rozpočtový výbor. Sněmovna by ho mohla schvalovat v lednu. (jaz)