Společnost Ray Service, výrobce sofistikovaných kabelových svazků pro pozemní vojenskou techniku, letecký a automobilní průmysl, dotáhla po osmi letech práce a investic přechod do fáze tzv. Průmyslu 4.0. Ta se vyznačuje systémovou integrací informačních technologií do vývoje a výroby i v klasických průmyslových oborech. Díky tomu se produktivita práce ve společnosti Ray Service zvýšila přibližně o čtvrtinu.

Ray Service, rodinná firma s kořeny sahajícími do roku 1994 založená jihomoravským podnikatelem Petrem Gabrielem, vyvíjí a vyrábí unikátní kabelové svazky a elektromechanické systémy v menších sériích či dokonce jednotlivých kusech pro náročné aplikace u vojenské pozemní techniky či v letectví. Pro svou výrobu potřebuje tisícovky různých součástek.

Není proto překvapivé, že přechod na Průmysl 4.0 začal digitalizací skladového hospodářství. Skladníci byli v roce 2011 vybaveni minipočítači PDA se čtečkami čárových kódů, které byly propojeny s digitálním skladovacím systémem. Za investici cca 500 tisíc Kč se tak podařilo dosáhnout tzv. bezpapírového skladu.

Dalším krokem bylo pořízení digitalizovaných elektronicky řízených skladů od firmy Kardex v roce 2013. Tyto sklady sahající do výšky dvou pater začaly doplňovat a postupně nahrazovat klasické stacionární regály. Společnost Ray Service vyvinula vlastní softwarové řešení, kterým byly sklady od Kardexu integrovány do dosavadního skladového systému.

Ze skladů se proces digitalizace přenesl do výroby. V roce 2017 byly všechny operátorky a operátoři výroby (85 % výrobního personálu výroby společnosti Ray Service jsou ženy) vybaveny dotykovými tablety, na kterých se jim zobrazují konstrukční schémata a výrobní postupy. Přes tablet zaměstnanci evidují postup práce na výrobku, objednávají si nové díly ze skladu nebo hlásí výrobní prostoje např. kvůli účasti na poradách či školení.

V roce 2018 podnik vybudoval další halu, do které pořídil pět nových skladovacích systémů Kardex Remstar s výtahovým skladovým systémem typu Kardex Shuttle XP. Ten efektivně nahrazuje práci skladníka či vysokozdvižného vozíku a automaticky umísťuje regály nad sebe podle výšky nejvyššího předmětu skladovaného v regálech pod nimi. Tím dochází k maximálnímu využití prostoru.

„Tímto krokem jsme dotáhli do konce přechod na Průmysl 4.0 v rámci nyní existujících nejpokročilejších technologií. Produktivitu práce jsme zvýšili o čtvrtinu, dokázali jsme udržet jednosměnný provoz a nemusíme omezovat výrobu kvůli nedostatku pracovních sil. I přesto zůstává základem úspěchu Ray Servisu precizní ruční práce našich operátorek a operátorů sestavujících často velmi složitá zařízení, na kterých závisí lidské životy. Jejich dovednost ještě dlouho žádný robot nenahradí,“ uvedl zakladatel společnosti a předseda představenstva Petr Gabriel.

Celkově dosáhly investice do přechodu na Průmysl 4.0 ve společnosti Ray Service několika desítek miliónů Kč.