Evropská unie chce více regulovat internet. Posílit mají pravomoci kolektivních správců autorských práv a to na úkor občanů a na úkor sobody šíření informací na internetu.

Evropský parlament bude hlasovat o směrnici týkající se autorského práva, která zavádí nové regulace v této oblasti a podle oponentů mimo jiné také zásadně posiluje pozici a příjmy správců/držitelů autorských práv, jako je v tuzemsku například OSA. Kritici namítají, že tato směrnice zapříčiní cenzuru internetu a výrazně omezí dostupnost informací. Podle Pirátů je směrnice škodlivá a „vrací svět do 19. století“.

Připravovaná evropská směrnice o autorských právech v kontroverzním článku 11 například vyžaduje pro zveřejňování přejatých mediálních textů jakýsi nový typ licence. Článek 11 je proto označován za „daň z odkazu“: směrnice má v podstatě zakotvit, aby internetové vyhledávače, sociální sítě a podobné služby platily mediálním vydavatelstvím za odkazy na články.

V článku 13 směrnice ukládá provozovatelům webu povinnost informovat kolektivní správce autorských práv, jako je u nás například OSA, o přijatých opatření k zajištění nešíření „nepovoleného“ obsahu a takový obsah (pokud bude z hlediska držitelů práv závadný) nebudou moci nezobrazovat…

Tento článek 13 fakticky nutí weby typu Wikipedie „filtrovat“ všechny příspěvky z hlediska obsahu („závadného“ z pohledu autorského práva), což může takové encyklopedické weby fakticky zničit, neboť filtrování budou zřejmě provádět automatizované systémy, nikoliv odborně erudovaní lidé.

Piráti tvrdí, že úprava autorského práva pro jednotný digitální trh je potřeba. Považují však za krajně nevhodné použít úpravu ne k liberalizaci prostředí, nýbrž k utužení poměrů.

„Hrozí vytvoření prostředí, ve kterém bude schopno fungovat jen několik obřích korporací a to ve jménu boje proti nim,“ konstatoval místopředseda Pirátů Mikuláš Peksa.

Ten současně označil kontroverzní článek 11 směrnice za „přímo škodlivý“. (Více o názoru Pirátů ZDE). Podle Peksy se v tomto směrnice negativně dotkne i malých a středních firem (což se v evropském měřítku týká i třeba Seznamu) a výrazně to poškodí malé platformy a služby.

Směrnice proti Wikipedii

Článek 13 směrnice o autorských právech ukládá provozovatelům webu povinnost informovat kolektivní správce autorských práv, typu OSA atd., jaká opatření přijali k zajištění nešíření „nepovoleného“ obsahu s tím, že takový obsah (pokud bude z hlediska držitelů práv závadný) nebudou moci zobrazovat…

Fakticky tak nutí weby typu Wikipedie „filtrovat“ všechny příspěvky z hlediska obsahu („závadného“ z pohledu autorského práva), což může takové encyklopedické weby fakticky zničit, neboť filtrování budou zřejmě provádět automatizované systémy, nikoliv odborně erudovaní lidé.

„Automatizované filtry jsou z principu špatně. Jejich nasazení neúměrně zatíží firmy, jsou špatně kontrolovatelné a automatické mazání preventivně a ještě bez lidské odpovědnosti považujeme za nepřijatelné,“ zdůraznil Peksa.

Pokud by byla směrnice schválena, znamenalo by to, že kupříkladu OSA bude moci podávat na Wikipedii žaloby za soustavné, mnohonásobné porušování autorského práva a vyžadovat milionové kompenzace…

Zakotvuje se tak výjimečné privilegované postavení pro držitele (respektive správce) autorských práv. Směrnice by totiž fakticky uzákonila, aby každý, kdo něco zveřejňuje na internetu, musel veškerý obsah testovat z hlediska autorských práv a následně informovat držitele práv o publikování…

A samozřejmě, následně za to správcům autorských práv patřičně zaplatil …

Podle Peksy to není správné.

„Ten vztah má být vyrovnaný a toto je snaha vrátit se někam do devatenáctého století: či ještě mnohem hůř, protože takovou disproporční moc dává držitelům práv až technologie,“ zdůraznil.

A trvá na tom, že nedává smysl, aby docházelo k dalšímu posilování pozice a příjmů pro správce, respektive držitele autorských práv i za tu cenu, že dojde k zastavení inovačního potenciálu internetových encyklopedií, snížení dostupnosti veřejných informací, apod.

„Jedná se navíc o nebezpečnou hru, kde správci práv a vydavatelé se ženou za krátkodobým ziskem a v rámci toho ignorují všechna rizika. Pokud mají strach o svůj byznys, mají hledat cesty jak se přizpůsobit a mnozí to už dokázali,“ podotkl dále Peksa.

„Omezit něco tak klíčového jako internet všem, je velmi, velmi špatná cesta, která dopadne i na ně,“ dodal.

EK vrátila zamítnutý návrh 

Zajímavostí je také to, že Evropská komise zmiňovaný kontroverzní článek 13 opět vrátila na jednací stůl Europarlamentu, i když tento parlament letos v červenci zmiňovaný článek (směrnice o autorských právech) zamítl (318 proti 278 hlasům).

Podle některých oponentů není takový mechanismus (EK nechává o něčem hlasovat opakovaně tak dlouho, dokud to neprojde…) demokratický…

„Není to úplně tak, že by EK vracela něco na stůl donekonečna. Teď je příležitost pro pozměňovací návrhy, ke kterým vydáváme doporučení v rámci iniciativy „Zachraňte internet“. A ty mohou článek 11 omezit na rozumnou variantu a článek 13 zcela vymizet,“ prohlásil k tomu místopředseda Pirátů Mikuláš Peksa.