Nová ústava na Kubě poprvé uzná soukromé vlastnictví a omezí prezidenta...

Na Kubě se připravuje nová ústava, která poprvé uzná soukromé vlastnictví a volný trh. Zřízena má být také funkce premiéra a výkon prezidentské funkce bude omezen na 2 pětiletá období. Vůdčí role komunistické strany v ústavě ale zůstane zachována, stejně jako bude zachována klíčová role státních podniků a centrálního plánování v ekonomice.

Podrobnosti z připravované ústavy zveřejnil kubánský list Granma. Novou ústavu by měl v červenci schválit parlament.

Kvůli špatné ekonomické situaci Kuba již několik let prochází obdobím opatrných reforem. Ty částečně umožnily soukromé podnikání nebo prodej bytů. Nynější ústava z roku 1976 ale oficiálně zakazuje příjmy, které pocházejí z „vykořisťování práce druhých“.

Změny mají kromě ekonomických otázek nastat i ve společenské sféře.

Nová ústava zakáže diskriminaci na základě pohlaví, etnického původu nebo fyzického postižení. Organizace bojující za práva sexuálních menšin doufají, že ústava rovněž legalizuje sňatky lidí stejného pohlaví.

Navrhovaná ústavní reforma by měla být po schválení parlamentem ještě letos předložena občanům k odsouhlasení v referendu.

(pel)