V Česku letos pracovali lidé na stát 142 dnů...

Čeští obyvatelé letos pracovali na stát 142 dnů. Den daňové svobody letos podle výpočtů Liberálního institutu připadl na 22. května, což je o týden méně než loni a nejméně od roku 2000, kdy se se sledováním ukazatele začalo. Reálné daňové zatížení ale podle slov institutu nekleslo.

„Není co slavit. Největším faktorem posunu Dne daňové svobody k začátku roku je výrazný růst produkce, kde ČR do značné míry reaguje na zvýšenou zahraniční produkci. Stát sice nezvyšoval své výdaje tolik jako jindy, ale nezahálel v jiných oblastech. Oproti loňskému roku je tak zase o něco složitější podnikat, zaměstnávat i nechat se zaměstnat. Regulací přibylo a s nimi ubylo svobody,“ vysvětlil ředitel Liberálního institutu Martin Pánek.

Za den daňové svobody institut označuje pomyslný okamžik, od nějž jde veškerá mzda na účet občana. Do té doby veškerý jeho příjem připadá státu.

Podle Pánka je výrazný posun závislý mimo jiné na patové situaci v Poslanecké sněmovně, kde momentálně není důvod „uplácet koaliční partnery financováním jejich oblíbených projektů“.

Liberální institut určuje den daňové svobody podle výpočtu podílu státních výdajů na hrubém domácím produktu (HDP). Neukazuje tak, kolik daní občané skutečně platí. Promítá se v něm jednak, jak moc stát utrácí, jednak jak rychle roste ekonomika.

Odlišnou metodikou určuje den daňové svobody společnost Deloitte. Podle ní budou Češi v letošním roce pracovat na stát 174 dní, o jeden den déle než v loňském roce. Den daňové svobody tak podle Deloitte budeme slavit až 23. června. Deloitte vychází z podílu celkových daňových příjmů státu na čistém národním důchodu. (jaz)