Ředitel projektu nezávislých plovoucích měst (Floating Island Project) Randy Hencken: Touhu žít plně nebo jen dočasně na našich mořských sídlech už vyjádřily tisíce lidí.

Projekt na státech a vládách nezávislého města plujícího na moři se přiblížil svému naplnění. S myšlenkou budování nových nezávislých plovoucích měst přišel Seasteading Institut již před 10 lety. Jeho prvním reálně uskutečňovaným projektem je „Floating Island Project“, tedy plovoucí mořská sídla (seasteads), jež mají vzniknout poblíž ostrova Tahiti, tedy u pobřeží Francouzské Polynésie, která se stane „hostitelskou zemí“. O udělení souhlasu s projektem a o podmínkách provozování nyní organizátoři jednají s vládou. O aktuálním vývoji informoval v exkluzivním rozhovoru ředitel projektu Randy Hencken.


ROZHOVOR S RANDY HENCKENEM (& Interview in English – see bellow);

ředitelem Seasteading Institutu, zakladatelem projektu plovoucích měst a ředitelem společnosti Blue Frontiers, která má provozně na starosti přípravu & realizaci projektu “Floating Island Project” a správu ekonomické „mořské zóny“ (Seazone) /květen 2018/.

OTÁZKA: Jaký je aktuální vývoj projektu Floating Island Project? Obdržela už vaše provozní organizace Blue Frontiers reakci vlády Francouzské Polynésie na dodané materiály, jako bylo hodnocení ekonomických dopadů projektu Floating Islands Project či právní rámec pro ekonomickou “mořskou” zónu?

ODPOVĚĎ: Začátkem října loňského roku jsme vládě Francouzské Polynésie předložili zprávu o ekonomických dopadech, analýzu ekologického rámce a právní analýzu. S vládou jsme poté měli několik jednání a jsme s ní v pravidelném kontaktu.
Jenže kvůli volbám, kterým se vláda věnovala od ledna 2018, se na úrovni vlády další vývoj projektu pozdržel.

A tyto volby skončily vlastně teprve nyní, konkrétně 6. května. Vláda, se kterou jsme jednali, si udržela majoritu. Očekáváme proto, že budeme schopni se co nejdříve vrátit k dořešení našich záležitostí. A již jsme o tom také jednali s novou administrativou.

V nadcházejících týdnech bychom měli být schopni dospět s vládou ke společnému prohlášení, jímž bychom oznámili nejvhodnější postup k vytvoření ekonomické mořské zóny (SeaZone) a k mořskému osídlení (seasteading) ve Francouzské Polynésii.

Ale i když získání oficiální odpovědi vlády Francouzské Polynésie trvá déle, než jsme čekali, posunuli jsme mezitím projekt kupředu a jsme nyní dobře připraveni začít budovat první mořská sídla. Náš tým pokročil jak v práci na designu, tak v inženýrském výzkumu, ale i v oblasti obchodního rozvoje.

Vytipovali jsme také celkem 51 dalších států, o kterých si myslíme, že by mohly být vhodné jako hostitelské země, a mohli se stát alternativou k Francouzské Polynésii. Právě jsme spustili speciální globální webové stránky (https://www.blue-frontiers.global). Ty mají oslovit podnikatele, kteří by nám mohli pomoci při zakládání dalších lokalit v hostitelských zemích.

Až tuto reakci vlády Francouzské Polynésie dostanete, jaké budou další kroky projektu Floating Island Project (FIP), respective společnosti Blue Frontiers po získání formálního souhlasu Francouzské Polynésie?

Naše “cestovní mapa” je následující. Předpokládáme, že do konce června dokončíme prodej naší digitální měny Varyon veřejnosti. Získané prostředky použijeme na inženýrské práce, přípravu designu a také na stavbu prvního prototypu. Očekáváme, že první prototyp stavby bude dokončen do roku 2021 s tím, že poté už budeme schopni stavět a prodávat naše mořská sídla.

V tomto roce získáme povolení k vytvoření ekonomické mořské zóny (SeaZone) od Francouzské Polynésie a možná i od jiných zemí.

V rámci povolení k vytvoření ekonomické zóny získáme také území, na kterém budeme moci zřídit náš „základní tábor“.

Náš tým nyní chystá plány, jak tuto naši základnu vytvořit co nejefektivněji. Předpokládáme, že pro první „mořské osadníky“ (seasteaders) budeme moci připravit bydlení v blízkosti ekonomické zóny během jednoho roku.Máte pro váš projekt mořského osidlování v regionu Francouzské Polynésie už nějaké zájemce, kteří by potvrdili, že se na “plovoucí ostrov” v rámci Floating Island Project (FIP) skutečně přestěhují?

Svoji touhu žít plně nebo jen dočasně na našich mořských sídlech už vyjádřily tisíce lidí. Náš původní projekt je zamýšlen zhruba pro 300 osob (myšleno na plovoucím ostrově; další obyvatelé projektu mají žít v ekonomické zóně na pobřeží). Věříme tedy, že poptávka bude převyšovat nabídku, a to alespoň do doby, než budeme moci postavit více mořských sídel…

Hodlá FIP působit jako klasický off-shore, tedy formální sídlo mnoha firem za účelem daňových úlev/výhod a větší právní ochrany před nestabilními vládami a nepředvídatelnými regulacemi?

Našim záměrem je vytvořit inovativní právní prostředí v rámci omezení daných jednak získaným povolením a jednak zákony hostitelské země. Předpokládáme, že budeme schopni sdílet náš právní rámec virtuálně s lidmi, kteří si zde budou chtít registrovat své firmy nebo u nás budou mít určitou formu elektronického občanství (e-residency).

Jaké budou přínosy života v rámci projektu plovoucích ostrovů (FIP) pro občana, který touží po životě ve svobodné společnosti?

Našim cílem je nabídnout rezidentům takovou míru osobní autonomie, jaká bude možná v tom právním rámci, který nám bude umožněn. Vzhledem k tomu, že většina lidí, kteří projevili zájem o naše mořské osidlování, preferuje svobodu, lze důvodně předpokládat, že pro ně vytvoříme prostředí, v němž se lidé toužící po životě ve svobodné společnosti budou cítit mnohem svobodněji, než na většině ostatních míst na zemi.

Nevytratil se ale z projektu FIP postupem doby aspekt svobody? Nezdá se vám, že svoboda byla v projektu postupně nahrazena aspektem “Speciální ekonomické zóny”, ekologie a udržitelnosti…?

Když jsem v roce 2011 přišel do Seasteading Institutu, plánovali jsme jít s naším projektem na širé moře, tedy do mezinárodních vod a vytvářet tam kompletně nezávislá mořská osídlení. Tahle cesta je teoreticky možná, ale její finanční náklady jsou příliš vysoké.

V roce 2013 jsem rozhodl, že bychom měli prozkoumat jiný přístup, tedy začít s prvními mořskými sídly v chráněných vodách hostitelské země, kde můžeme navázat vzájemně přínosné vztahy.

My zajistíme jak ekonomické aktivity, tak ekologické a sociální přínosy a to výměnou za určitou míru autonomie, která nám umožní učinit projekt mořského osidlování zajímavým pro ty z nás, kteří se chtějí na tomto pionýrském osidlovacím projektu podílet. Speciální ekonomická zóna je širší termín, který hostitelské zemi dává kapacitu k tomu, aby nám poskytovala určitou autonomii.

Pokud jde o ekologii. Laguny a atoly, které uvažujeme pro vybudování našich mořských sídel, jsou příliš úžasné na to, abychom nebrali vážně ekologické aspekty projektu. Určitě pro nás tedy není překážkou slíbit, že budeme dbát na ekologičnost našeho působení.

Je pro nás ale i velkou výzvou v tom, jak vymyslet a rozmístit plovoucí technologii pro tisíce komunit, které se budou potýkat s problémem stoupající mořské hladiny.

Co je tedy hlavním smyslem projektu plovoucích ostrovů FIP? Ekonomické výhody? Svoboda? Atraktivní a ekologické, potažmo exkluzivní prostředí?

Je zajímavé, že v naší společnosti a komunitách připravujících mořská osídlení na tuto otázku dostanete od různých osob různé odpovědi… Pro některé je to touha žít na svobodnějším místě, pro některé je to pionýrský aspekt zakládání zcela nové společnosti, pro jiné láska k moři a splnění odvěkého snu, a pro další zase možnost podílet se na řešení ekologických problémů.

Vzhledem k tomu, že plánujeme vytvořit velmi příznivé ekonomické prostředí, nesnažíme se primárně konkurovat stávajícím daňovým rájům. Uznejte, že by nedávalo smysl budovat multimilionové plovoucí vesnice jen proto, abychom se stali daňovým rájem…

Jaké tedy budou přínosy pro firmu, která by se chtěla do projektu „Floating Island“ zapojit?

Budeme mít kontrolu nad našimi peněženkami a chceme vytvořit ekonomický systém, v němž jednotlivci i firmy jsou dobrovolně zapojeni, protože naši nabídku považují za přitažlivou.

Ve vaší studii „EMSI Impact Analysis“ kalkulujete s daněmi. Což je překvapivé. Vaše Speciální ekonomická zóna, respektive ekonomická mořská zóna (Seazone) nepočítá s osvobozením od daní? Jaké budou výhody této zóny, když ne daňové? Pouze v tom, že “FIP” nebude plně podléhat všem regulacím Francouzské Polynésie?

K zapojení do komunity mořského osidlování existuje mnohem víc důvodů, než je daňová politika. Studie EMSI se týká daní, které jsou získávány mimo SeaZone, protože obyvatelé této ekonomické mořské zóny a její návštěvníci by se svými firmami vstupovali mimo tuto zónu.

Bude mít váš “Floating Island” – tedy onen klastr několika ostrovních platforem a pobřežního teritoria, označovaný jako FIP – nějaký speciální název? Je váš projekt možné považovat za svobodné a nezávislé plovoucí “město”?

Doufám, že časem vytvoříme mnoho plnohodnotných měst. Ale nejdříve bude asi nejvhodnější je označovat výrazem „seastead“ (mořská sídla). Zatím jsme pro první komunitu usídlenou na moři nevybrali žádné jiné jméno.


 

INTERVIEW WITH RANDY HENCKEN ABOUT THE FLOATING ISLAND PROJECT, May 2018

Randy Hencken: We have identified 51 nations as an alternative to French Polynesia

QUESTION: What is the current development of the project? Has the Blue Frontiers organization already received the French Polynesia government’s response to the materials (i.e. study of the economic impact, report and integration plan, legal framework for the innovative SeaZone) provided?

ANSWER: We submitted our economic impact report, environmental framework analysis, and legal research to the government of French Polynesia at the beginning of October 2017. We have had several meetings with the government afterwards and are in regular communication. Due to elections, which consumed the governments time and focus since January (2018), progress has been on hold at the governmental level.

The elections are over now – they ended May 6 – and the government we have worked with has maintained the majority. We expect to be able to get back to work on our requests imminently, and have already had meetings with the administration.
In the coming weeks, we should be able to make a joint announcement with the government on the best path forward for Blue Frontiers SeaZones and Seasteads in French Polynesia.

Even though getting an official response from the government of French Polynesia is taking longer than we had anticipated, we have moved forward and are well positioned to develop the first seasteads.

Our team continues to do design work, engineering research, and business development. We have also identified 51 nations we think would be suitable hosts in addition to, or as an alternative to, French Polynesia. We just launched special global web pages (https://www.blue-frontiers.global) to find entrepreneurs who can assist us in setting up other locations as host nations.

What would be the next steps of the Floating Island Project (FIP) / Blue Frontiers after obtaining the formal consent of French Polynesia?

Our roadmap is as follows. We expect to complete our crowdsale of Varyon by the end of June. The funds we raise will be used for engineering, design, and building the first prototype, as well as managing the legal requirements for our host nation. We expect to have the first prototype built by 2021 and to be able to manufacture and sell numerous seasteads after that.

This year we will acquire the SeaZone concession from French Polynesia, and possibly other nations. As a part of the SeaZone concession, we will get a land base where we can set up a base camp. Our team is preparing plans for how to efficiently set up the first base camp, and we anticipate being able to have seasteaders living near the SeaZone within a year.

Does FIP (Blue Frontiers) already have any candidates or participants who would confirm that they are moving to Floating Island? How many?

Thousands of people have expressed a desire to live full or part time on the seasteads. Our initially pilot project is envisioned for 300 people, plus the landzone, so we believe that we will have more demand than space until we can produce more seasteads.

Does FIP intend to act as a classical offshore – as the formal headquarters of many businesses for tax relief benefits and greater legal protection against unstable governments and volatile/unpredictable regulations?

It is our intention to create an innovative legal environment within the constraints of our host nation’s rules and concessions to us. We expect to be able to share our legal framework virtually with people who wish to register businesses or have some kind of e-residency with us.

What are the benefits of FIP for a citizen who wants to live in a free society?

It is our goal to offer residents as much autonomy in their personhood as we can within the framework afforded to us. Since the majority of people interested in seasteading have a proclivity for liberty, it’s safe to presume that we will create an environment where people who want to live in a free society will feel freer than most other places on earth.

Is it possible, that the aspect of freedom has gradually disappeared from the FIP project? Can it be understood that freedom has been gradually replaced by the „Special Economic Zone“, Ecology and Sustainability…?

When I joined The Seasteading Institute in 2011, our goal was to go out to international waters and create completely independent seasteads. While this is possible theoretically, the financial costs are too burdensome to achieve. In 2013 I decided that we should investigate starting the first seasteads in protected waters of a host nation where we can have a mutually beneficial relationship.

We would provide economic activity, environmental and social benefits, in exchange for a sufficient amount of autonomy to make the seasteading project interesting to those of us who want to pioneer seasteads. A special economic zone is a broad term that provides our host nation with a container for granting us some autonomy.

The lagoons and atolls we are considering for placement of seasteads are too amazing for us not to be concerned about the ecology. It’s a no barrier for us to promise to take care of the ecology around us. But it is also a great challenge for how we can develop and deploy floating technology to the thousands of communities who will be affected by rising seas.

What is the real main purpose of FIP? Economic benefits? Freedom? Attractive and ecological / exclusive environment?

The interesting thing about the company and community developing the first seasteads is that you could get a different answer from each of the individuals involved. For some people it is the desire to live in a freer place, for some it is pioneering a new society, for others it´s the love of the sea and a dream they’ve always had, and for others it’s developing solutions for environmental problems. While we plan to create a favorable economic environment, we aren’t competing with existing tax havens as our primary goal – it wouldn’t make sense to build a multi-million dollar floating village just to be a tax haven.

What are the benefits for a business company that would like to join the FIP project?

We will be in control of our purse, and we want to create an economic system where individuals and businesses voluntarily participate because they find our offering compelling.

What will VARYON TOKEN be used for? As a means of obtaining investment from retail donors? Will it also serve as the currency of the TFIP participants, the currency of this new Seavilization?

Since we are building a new society, it makes sense for us to have our own cryptocurrency. Blue Frontiers commits to only accepting Varyon for the goods and services that we offer. If you want to buy a seastead from us, if you want to rent a night on a seastead, if you want to register your business in our SeaZone, if you need to pay us for a utility bill, you will do so with Varyon.

Holders of Varyon will also have referenda for important decisions that Blue Frontiers wishes to make regarding how we administer SeaZones. Varyon will be part of an immutable ledger on the Ethereum blockchain and can be traded and used independently of Blue Frontiers.

Your EMSI Impact Analysis study calculates taxes… Does your Special Economic Zone not count with a fully free tax zone / territory? What are the advantages of this SEZ, if not the tax? Just that the „FIP“ will not be subject to all France / French Polynesia regulations?

There are many more reasons to participate in a seastead community than just the tax policy. The EMSI study is referring to taxes that are collected outside of the SeaZone as SeaZone residents and visitors would engage with businesses outside of the SeaZone.

Will your „Floating Island“ – that cluster of several island platforms and coastal territories (called FIP) – have a special name? Can your project be considered a „city“? Free and independent floating city? 

I hope that we will become many full-fledged cities in due time. But at first it might be best to call a seastead. We have not chosen any other name yet for the first seastead community.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Randolph Hencken is Director at The Seasteading Institute, Creator of the Floating City Project, Managing Director and Cofounder at Blue Frontiers.